HELP FILE


HIPAA-overwegingen - Inleiding

  De Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), die in 1996 door het Congres is aangenomen, verplicht alle organisaties die elektronische informatie over de gezondheidszorg bijhouden of doorgeven bepaalde administratieve, fysieke en technische beveiligingen in te stellen en toe te passen om die informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

  Het Department of Health & Human Services heeft specifieke regels uitgevaardigd om de wet te handhaven, namelijk de HIPAA-beveiligingsnormen die op 20 februari 2003 in het Federal Register zijn gepubliceerd (45 CFR Parts 160, 162 en 164 Health Insurance Reform: Beveiligingsnormen, Eindregel).

  Deze regels omvatten technische waarborgen die van toepassing zijn op de betrokken entiteiten die producten met toegang op afstand gebruiken om elektronische informatie over gezondheidszorg te bewaren of door te geven. Voor de volledige HIPAA-voorschriften, zie de Health Information Privacy page van de U.S. Department of Health and Human Services website op www.hhs.gov/ocr/privacy/, of ga rechtstreeks naar de Security Standards: Technische normen document.

  Over dit document

  Deze publicatie geeft een korte inleiding over de reikwijdte van HIPAA-naleving met betrekking tot producten voor toegang op afstand (waaronder Pro en Central) en ondersteunings- en samenwerkingsproducten (waaronder Rescue).

  Deel A geeft een overzicht van de belangrijkste achtergrondinformatie die nodig is om inzicht te krijgen in de reikwijdte van de HIPAA-naleving met betrekking tot producten voor toegang op afstand.

  In deel B worden de technische beveiligingen van de HIPAA-regels beschreven (zie § 164.312), die van toepassing zijn op producten voor toegang op afstand die worden gebruikt door entiteiten die aan de HIPAA moeten voldoen.

  In secties C tot en met H wordt aangetoond hoe GoTo organisaties helpt om deze voorzorgsmaatregelen na te leven, te halen of te overtreffen.

  Indien relevant, behandelt dit document ook LogMeIn Files, een cloudopslagfunctie die bij Pro wordt geleverd.

  Belangrijk: De informatie in dit document wordt u verstrekt "IN DE HUIDIGE STAAT" en vormt geen juridisch advies of een mening met betrekking tot de HIPAA-naleving door GoTo. GoTo doet geen beweringen, beloftes of garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie die in dit document staat of waarnaar in dit document wordt verwezen. GoTo raadt u aan advies in te winnen van een bekwame juridisch adviseur voordat u vertrouwt op een van de verklaringen in dit document.