HELP FILE


HIPAA Sectie H.2 - Beveiliging van de transmissie § 164.312(e)(1) Integriteitscontroles

  (Adresseerbaar)

  Beveiligingsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat elektronisch doorgegeven elektronische beschermde gezondheidsinformatie niet ongeoorloofd en onopgemerkt wordt gewijzigd totdat zij wordt vernietigd.

  Toegang en beheer: Pro, Central

  • Alle gegevens die worden verzonden tijdens sessies op afstand, chatten of bestandsoverdracht, worden beveiligd met ten minste 128-bits encryptie.
  • Als het versleutelingsniveau van de clientbrowser het toelaat, worden alle gegevens die tijdens sessies op afstand, chatten of bestandsoverdracht worden verzonden, beschermd met 256-bits versleuteling.
  • Alle gegevens die worden verzonden tijdens sessies op afstand, chatten of bestandsoverdracht, worden beveiligd met 128-bits versleuteling.

  Ondersteuning en samenwerking: Rescue

  • End-to-end 256-bit TLS 1.2 encryptie van alle data.
  • MD5 Hash voor verbeterde traceerbaarheid van bestandsoverdrachten wanneer Bestandsoverdracht is ingeschakeld.