product icon

HIPAA Sectie B - HIPAA Technische beveiligingen § 164.312

  Deze voorzorgsmaatregelen zijn rechtstreeks van toepassing op producten voor toegang op afstand.

  Let op: Sommige items zijn gemarkeerd als adresseerbaar. Onder de voorwaarden van de HIPAA is de term adresseerbaar enigszins dubbelzinnig, maar het betekent in wezen dat de betrokken entiteit enige flexibiliteit wordt toegestaan bij het nemen van "redelijke" stappen om te voldoen aan de norm of specificatie waarnaar wordt verwezen.
  Toegangscontrole 164.312(a)(1) Unieke gebruikersidentificatie (vereist)

  Toegangsprocedure voor noodgevallen (verplicht)

  Automatisch afmelden (adresseerbaar)

  Encryptie en Decryptie (Adresseerbaar)

  Controlebeheer 164.312(b) (Verplicht)
  Integriteit 164.312(c)(1) Mechanisme ter authentificatie van elektronische beschermde gezondheidsinformatie (adresseerbaar)
  Verificatie van personen of entiteiten 164.312(d) (Verplicht)
  Overdrachtsbeveiliging 164.312(e)(1) Integriteitscontroles (aanspreekbaar)

  Encryptie (Adresseerbaar)