HELP FILE


HIPAA Sectie B - HIPAA Technische beveiligingen § 164.312

  Deze voorzorgsmaatregelen zijn rechtstreeks van toepassing op producten voor toegang op afstand.

  Opmerking: Sommige artikelen zijn gemarkeerd als adresseerbaar. In het kader van de HIPAA is de term "adresseerbaar" enigszins dubbelzinnig, maar in wezen betekent het dat de betrokken entiteit enige flexibiliteit wordt toegestaan bij het nemen van "redelijke" maatregelen om te voldoen aan de norm of specificatie waarnaar wordt verwezen.
  Toegangscontrole 164.312(a)(1) Unieke gebruikersidentificatie (verplicht)

  Toegangsprocedure in noodgevallen (verplicht)

  Automatisch afmelden (adresseerbaar)

  Encryptie en Decryptie (adresseerbaar)

  Auditcontroles 164.312(b) (Verplicht)
  Integriteit 164.312(c)(1) Mechanisme voor de authenticatie van elektronische beschermde gezondheidsinformatie (adresseerbaar)
  Authenticatie van een persoon of entiteit 164.312(d) (Verplicht)
  Veiligheid van de transmissie 164.312(e)(1) Integriteitscontroles (adresseerbaar)

  Encryptie (adresseerbaar)