product icon

HIPAA Deel A - Achtergrondinformatie over HIPAA-regels

  Welke entiteiten vallen onder de HIPAA?
  Alle clearinghouses voor gezondheidszorg, gezondheidsplannen en zorgverleners die bepaalde transacties in elektronische vorm verrichten. Hieronder vallen ook entiteiten die een beroep doen op een factureringsdienst om namens hen transacties uit te voeren.
  Wat wordt onder de voorwaarden van de HIPAA als 'elektronisch' beschouwd?
  De term 'elektronisch' verwijst onder andere naar de volgende zaken: het verzenden van gezondheidsinformatie via het internet, een extranet, huurlijnen, inbellijnen, enz.
  Wat zijn HIPAA-transacties?
  • Schadeclaims (of vergelijkbare procedures) in het kader van de gezondheidszorg
  • Advies over betaling en betalingswijze in het kader van de gezondheidszorg
  • Status van schadeclaims in het kader van de gezondheidszorg
  • Vragen ten aanzien van het in aanmerking komen voor een verzekering
  • Doorverwijzingen en machtigingen
  • Bijlagen bij schadeclaims
  • Eerste meldingen van schade