HELP FILE


HIPAA Sectie F - Integriteitsmechanisme, § 164.312(c)(2)

  (Adresseerbaar)

  Mechanisme voor de authenticatie van elektronische beschermde gezondheidsinformatie. Implementeer elektronische mechanismen om te bevestigen dat elektronische beschermde gezondheidsinformatie niet op ongeoorloofde wijze is gewijzigd of vernietigd.

  Toegang en beheer: Pro, Central

  • Alle gegevens die worden verzonden tijdens sessies op afstand, chatten of bestandsoverdracht, worden beveiligd met ten minste 128-bits encryptie.
  • Als het coderingsniveau van de clientbrowser het toelaat, worden alle gegevens die worden verzonden tijdens sessies op afstand, chatten of bestandsoverdracht beveiligd met 256-bits TLS 1.2-encryptie.
  • De gebruiker kan automatische waarschuwingen instellen om systeemgebeurtenissen te identificeren die wijzen op pogingen tot ongeoorloofde toegang.
   Opmerking: Log in op uw account en ga naar Account > Beveiliging.
  • LogMeIn Bestanden
   • LogMeIn De integriteit van bestanden wordt tijdens de overdracht beschermd zoals hier beschreven: HIPAA Section H.2 - Transmission Security § 164.312(e)(1) Integrity Controls.
   • Om de integriteit van bestanden in rust te waarborgen, raadt GoTo aan uw hulpprogramma voor bestandsintegriteit te configureren om uw gemounte schijf te dekken. De standaardopties die beschikbaar zijn in de gebruikersinterface van Bestanden bieden geen integriteitsbescherming in rust.
   • Gebruikers kunnen automatische waarschuwingen instellen om gebruikersgebeurtenissen te identificeren die op ongeoorloofde activiteit wijzen.

  Ondersteuning en samenwerking: Rescue

  • End-to-end 256-bit TLS 1.2 encryptie van alle data.
  • MD5 Hash voor verbeterde traceerbaarheid van bestandsoverdrachten wanneer Bestandsoverdracht is ingeschakeld.