HELP FILE


HIPAA Sectie G - Authenticatie van personen of entiteiten§ 164.312(d)

  (Verplicht)

  Toegang en beheer: Pro, Central

  • De toegang tot de hostcomputer wordt beschermd door het gebruik van afzonderlijke, unieke wachtwoorden voor de website en de hostcomputer.
  • Stel een persoonlijk wachtwoord in voor toegang tot de hostcomputer om te controleren of de toegang geautoriseerd is.
   Tip: Open de en volg dit pad: Opties > Voorkeuren > Beveiliging.
  • Configureer een IP adres vergrendeling om ongeautoriseerde toegang op afstand vanaf een specifieke client computer te voorkomen. Met IP-adresfiltering kunnen gebruikers toegang verlenen of verhinderen voor meerdere IP-adressen.
   Tip: Open de en volg dit pad: Opties > Voorkeuren > Beveiliging.

  Ondersteuning en samenwerking: Rescue

  • De identiteit van de technicus wordt bepaald door een uniek e-mailadres, of via een SSO ID, en de technicus moet worden geauthenticeerd.
  • Bij te veel mislukte inlogpogingen (vijf mislukte pogingen) wordt de account geblokkeerd.
  • Gebruik IP-adresbeperkingen om de toegang tot de Technician Console te beperken.
   Tip: Open het Administratiecentrum, selecteer een groep, en volg dit pad: Tabblad Instellingen > IP-restricties (Technician Console).