product icon

Waarom kan ik alleen 0 - 9 typen wanneer ik mijn hostcomputer bedien?

  Symptoom

  Bij het besturen van een hostcomputer kunt u alleen 0 - 9 typen.

  Oorzaak

  Mogelijk hebt u het beveiligingsprogramma GuardedID© op uw computer geïnstalleerd. Hier is een commentaar van GuardedID tech support:

  Bepaalde programma's kunnen Windows Message Hooks gebruiken op een niet-standaard manier waardoor ze voor GuardedID© lijken op keyloggers. Telkens wanneer u in een van deze programma's typt, ziet u getallen in volgorde (1-2-3-4-etc.) in plaats van wat u typt.

  Actie/oplossing

  Tijdelijk uitschakelen van Anti-Keylogging. Open Constant Guard en klik op Opties > Configureer mijn "Anti-keylogging" bescherming en schakel de Anti-Keylogging functie tijdelijk uit.
  Let op: GoTo support kan geen verdere hulp bieden met GuardedID. Ga naar http://www.guardedid.com/support.aspx voor meer informatie.