HELP FILE


Waarom kan ik alleen 0 - 9 typen bij de bediening van mijn hostcomputer?

Symptoom

Wanneer u een hostcomputer bedient, kunt u alleen 0 - 9 typen.

Oorzaak

Het is mogelijk dat het beveiligingsprogramma GuardedID© op uw computer is geïnstalleerd. Hier is een reactie van GuardedID tech support:

Bepaalde programma's kunnen Windows Message Hooks op een niet-standaard manier gebruiken, waardoor ze voor GuardedID© als keyloggers overkomen. Telkens wanneer u in een van deze programma's typt, ziet u getallen in volgorde (1-2-3-4-etc.) in plaats van wat u typt.

Actie/oplossing

Tijdelijk uitschakelen van Anti-Keylogging. Open Constant Guard en klik op Opties > Configureer mijn "Anti-keylogging" bescherming en schakel de Anti-Keylogging functie tijdelijk uit.
Opmerking: GoTo support kan geen verdere hulp bieden met GuardedID. Ga naar http://www.guardedid.com/support.aspx voor meer informatie.