HELP FILE


Waarom krijg ik 'Error 1327'?

Symptoom

Wanneer u toegang probeert te krijgen tot een hostcomputer, krijgt u de volgende foutmelding: Error: Logon Failure: Gebruikersaccount beperking. (1327).

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer u zich probeert aan te melden op een hostcomputer met een Windows-gebruikersnaam waaraan geen wachtwoord is gekoppeld.

Actie/oplossing

Ga fysiek naar de computer waartoe u toegang wilt, en volg de onderstaande stappen:

  1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren; (Windows Vista/7-gebruikers moeten Uitvoeren intypen in het vak Direct zoeken).
    • Als u op een Windows XP-, Vista- of 7-computer zit, typt u: control userpasswords2
    • Als het Windows 2000 is, type dan: control userpasswords
  2. Klik op OK. Het scherm Windows Gebruikersaccounts verschijnt.
  3. Klik op de knop Add.
  4. Typ in het vak gebruikersnaam (precies!) LogMeInRemoteUser en klik op Volgende.
  5. In het wachtwoordscherm stelt u een wachtwoord in dat minstens 8 tekens lang is, letters of cijfers, waarbij u er rekening mee houdt dat het hoofdlettergevoelig is. Dit wachtwoord zal de toegangscode zijn. Klik op Volgende.
  6. In het laatste venster moet staan Welk toegangsniveau wilt u deze gebruiker geven? selecteer Overig en zorg ervoor dat het woord Beheerder is geselecteerd. Klik tweemaal op OK.