HELP FILE

Waarom wordt mijn computer offline weergegeven?

Controleer het volgende zodat uw host beschikbaar is

Staat de host-computer in een standby-, slaap- of sluimerstand?

Computers die in standby-, slaap- of sluimerstand staan, zijn mogelijk niet toegankelijk via LogMeIn. Voor de vereisten voor "Wake On LAN", zie Een computer activeren die in sluimermodus staat of uitgeschakeld is, met behulp van 'Wake On LAN' om ervoor te zorgen dat u de computer uit de standby-, slaap- of sluimerstand kunt halen. Als u "Wake On LAN" niet kunt gebruiken, kunt u voorkomen dat uw computer in de sluimerstand geraakt, door de instellingen voor energiebeheer te wijzigen.

 1. Ga fysiek naar de computer waartoe u toegang wilt kunnen krijgen.
 2. Houd de Windows-toets ingedrukt en druk op de letter R op uw toetsenbord.
 3. Typ powercfg.cpl en druk op Enter.
 4. Stel de optie in voor slaap- of standby-stand in op Nooit. Gebruikers van Windows Vista en Windows 7 kunnen de optie Wijzigen wanneer de computer in slaapstand gaat gebruiken in het linker deelvenster.
 5. Zorg ervoor dat de sluimerstand eveneens is uitgeschakeld.
Opmerking: Het is geen probleem als het beeldscherm overgaat in de energiebesparende modus.
 1. Ga fysiek naar de computer waartoe u toegang wilt kunnen krijgen.
 2. Klik op uw Mac-desktop op het Apple-menu links bovenin.
 3. Selecteer Systeemvoorkeuren.
 4. Klik op Energiestand.
 5. Zet de schuifknop van Computer in de slaapstand zetten als de computer niet actief is gedurende... op Nooit.

Is de LogMeIn-service geactiveerd op de host?

Zorg ervoor dat de LogMeIn-service is geactiveerd op de host. U moet toegang hebben tot de host om deze actie uit te voeren.

 • Het Configuratiescherm van LogMeIn openen.
 • Controleer in de linkerbovenhoek of de host toegankelijk is.
  • Als het ontoegankelijk is, zet de host dan aan door op de host-interface, op de aan-knop te klikken.

  • Als het Ingeschakeld maar offline is, zet de host dan uit en weer aan door twee keer op de aan-knop te klikken.

Heeft de host verbinding met het internet?

Zorg ervoor dat de computer die u wilt besturen verbinding heeft met het internet. LogMeIn vraagt om een "altijd aan"-internetverbinding zoals DSL, kabel, of T1.

Is er andere software die LogMeIn belemmert?

Als sommige poorten en LogMeIn-componenten zijn geblokkeerd of geen toegang hebben tot het internet kan er geen verbinding worden gemaakt. Zie Hoe configureer ik een firewall voor LogMeIn? voor meer informatie.

Is de datum en tijd op de hostcomputer correct?

Door incorrecte datum- en tijdinstellingen kan het lijken of uw computer offline is. Om dit probleem te verhelpen, stelt u uw systeemtijd in op de huidige datum en tijd.
 • Op een Windows-pc klikt u op het klokpictogram in de Windows-taakbalk en kiest u Change date and time settings(Instellingen datum en tijd wijzigen).
 • Op een Mac selecteert u Systeemvoorkeuren in het Apple-menu en kiest u Datum en tijd.