HELP FILE


Voorbeelden van IP-filters

Deze voorbeelden verhelderen het gebruik van de functie IP-adressen filteren.

IP-adressen filteren, voorbeeld 1

Verbindingen van IP-adres 215.43.21.12 en het netwerk 192.168.0.0 toestaan en alle andere verbindingen weigeren.

ALLOW 215.43.21.12
ALLOW 192.168.0.0 (255.255.0.0)
-of-
ALLOW 192.168.*
DENY:*

IP-adressen filteren, voorbeeld 2

Verbindingen van IP-adres 215.43.21.12 en het netwerk 192.168.0.0 toestaan, maar niet van adres 192.168.0.12, en alle andere verbindingen weigeren.

ALLOW 215.43.21.12
DENY 192.168.0.12
ALLOW 192.168.0.0 (255.255.0.0)
-of-
ALLOW 192.168.*
DENY.*
Opmerking: Het weigeren van de verbinding van 192.168.0.12 komt voor het toestaan van verbindingen naar het 192.168.0.0 netwerk. Als de host eerst het ALLOW item zou vinden, zou hij IP adres 192.168.0.12 doorlaten, omdat het aan de voorwaarde voldoet. Om dit te voorkomen, wordt het adres 192.168.0.12 gecontroleerd voor het netwerk waarvan het deel uitmaakt.

IP-adressen filteren, voorbeeld 3

Alle verbindingen toestaan, met uitzondering van die van 192.168.0.12

DENY:192.168.0.12

IP-adressen filteren, voorbeeld 4

Alle verbindingen van het netwerk 192.168.0.0 weigeren met uitzondering van het subnet 192.168.12.0; alle andere verbindingen toestaan

ALLOW:192.168.12.0(255.255.255.0)
-of-
ALLOW:192.168.12.*
DENY:192.168.0.0 (255.255.0.0)
-of-
DENY:192.168.*