HELP FILE


Hoe u verificatieaanvallen kunt blokkeren

Gebruik de blokkering voor verificatieaanvallen om personen uit te sluiten die uw aanmeldingscherm proberen te omzeilen zonder toestemming.

 1. Toegang tot de voorkeuren van de gastheer:
  • Open vanaf de hostcomputer het LogMeIn Configuratiescherm en volg dit pad: Opties > Voorkeuren > Beveiliging
  • Maak vanaf een client-apparaat verbinding met de host Hoofdmenu en volg dit pad: Voorkeuren > Beveiliging
 2. Stel onder Intrusion control de volgende Authentication attack blocker opties in
  Optie Beschrijving
  Actief Selecteer deze optie om de aanvalblokkering te activeren.
  Maximumaantal ongeldige pogingen Geef het maximumaantal ongeldige verificatiepogingen op waarna het IP-adres dat in overtreding is, wordt geblokkeerd.
  Teller van ongeldige pogingen opnieuw op nul zetten na Nadat de tijdsduur in dit vak is verstreken, wordt het aantal ongeldige pogingen van het overtredende IP-adres weer op nul ingesteld.
  Aanvaller blokkeren gedurende Alle pogingen tot verbinden, door een IP-adres dat in overtreding is, worden geweigerd voor de tijdsduur die in dit veld wordt opgegeven.
 3. Klik op OK of Toepassen.

  Resultaat: Uw instellingen worden direct op de host toegepast.

Om toegang te verlenen vanaf geblokkeerde adressen klikt u op Alles deblokkeren.