HELP FILE

Verificatieaanvallen blokkeren

Gebruik de blokkering voor verificatieaanvallen om personen uit te sluiten die uw aanmeldingscherm proberen te omzeilen zonder toestemming.

 1. Open de voorkeursinstellingen van de host:
  • Open op de host het Configuratiescherm van LogMeIn en volg dit pad: Opties > Voorkeursinstellingen > Beveiliging
  • Maak vanaf een clientapparaat verbinding met het Hoofdmenu van de host en volg dit pad: Voorkeursinstellingen > Beveiliging
 2. Onder Controle indringing stelt u de volgende opties voor Blokkering verificatieaanvallen in:
  Optie Beschrijving
  Actief Selecteer deze optie om de aanvalblokkering te activeren.
  Maximumaantal ongeldige pogingen Geef het maximumaantal ongeldige verificatiepogingen op waarna het IP-adres dat in overtreding is, wordt geblokkeerd.
  Teller van ongeldige pogingen opnieuw op nul zetten na Nadat de tijdsduur in dit vak is verstreken, wordt het aantal ongeldige pogingen van het overtredende IP-adres weer op nul ingesteld.
  Aanvaller blokkeren gedurende Alle pogingen tot verbindingen van een overtredend IP-adres worden geweigerd voor de tijdsduur die in dit veld wordt opgegeven.
 3. Klik op OK of Toepassen. Uw instellingen worden direct op de host toegepast.
Om toegang te verlenen vanaf geblokkeerde adressen klikt u op Alles deblokkeren.