product icon

Verbinding behouden voor Besturing op afstand en Bestandsbeheer

  U kunt voorkomen dat uw sessies voor Besturing op afstand en Bestandsbeheer afgesloten worden, door een sessietime-out in te stellen.

  1. Tik op het pictogram Gear (Instellingen).

   Resultaat: De instellingenpagina wordt weergegeven.

  2. Tik op Wanneer een app op de achtergrond uitgevoerd wordt, behoud dan de verbinding voor de sessies Besturing op afstand en Bestandsbeheer en selecteer een time-out limiet voor uw sessies.
  3. Schuif Waarschuwing voorafgaand aan time-out tonen naar AAN om een waarschuwing weer te geven één minuut voordat uw sessie afloopt. De waarschuwing luidt: Open nu om actieve sessies te behouden.
  4. Sla uw instellingen op.