HELP FILE


Verbinding behouden voor Besturing op afstand en Bestandsbeheer

U kunt voorkomen dat uw sessies voor Besturing op afstand en Bestandsbeheer afgesloten worden, door een sessietime-out in te stellen.

  1. Tik op het pictogram Gear (Instellingen).

    Resultaat: De instellingenpagina wordt weergegeven.

  2. Tik op Wanneer app op achtergrond draait, verbinding beschermen voor Remote Control en File Manager sessies en selecteer een time-outlimiet voor uw sessies.
  3. Schuif Waarschuwing voor time-out weergeven naar AAN om een minuut voor de time-out van uw sessie een waarschuwing weer te geven. Het waarschuwingsbericht luidt: Open nu om actieve sessies te behouden.
  4. Sla uw instellingen op.