HELP FILE


Gebruik van het cliëntendashboard

Gebruik het Dashboard om Windows-processen en services te controleren.

Belangrijk: Deze functie is beschikbaar voor Pro-, Central Base-, Central Plus- en Central Premier-abonnees.
Denk eraan: Eenmaal verbonden, moet u in Detailed Mode (Dashboard) zijn om de opties voor beheer op afstand te zien.

alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows hosts.

Het Dashboard geeft momentopnamen van meerdere Windows-functies die kunnen worden bewaakt vanuit de webbrowser of de client-app.

Systeeminformatie
Bekijk informatie over de pc, inclusief Geheugen, Versie besturingssysteem en CPU-type.
Processes (Processen)
Bekijk een lijst van actieve processen en het bijbehorende percentage CPU-gebruik.
Meest recente toegangen
Bekijk het Windows-gebruikersaccount dat het meest recent is gebruikt om de host te verifiëren.
Geïnstalleerde hotfixes
Bekijk nood-patches en Windows-hotfixes die geïnstalleerd zijn op de host, indien aanwezig. Voor meer informatie, zie deze mededeling van Microsoft.
Gebeurtenissen
Bekijk een lijst van de meest recente gebeurtenissen in de Viewer voor gebeurtenissen op de host. Om bepaalde soorten gebeurtenis uit te filteren en uitzonderingen in te stellen, klikt u op Filteren.
Netwerkverkeer
Bekijk informatie over activiteit en gegevens die zijn verzonden via de netwerkverbinding van de host.
Schijfstations
Bekijk informatie over de harde schijf en partities van de host, inclusief formaat en beschikbare ruimte.
Geplande taken
Bekijk een lijst van geplande taken die op de host zijn uitgevoerd, inclusief de laatste keer dat een taak is uitgevoerd en voor wanneer de volgende uitvoering gepland is.
Logboek
Gebruik het Logboek om notities te maken en te bekijken over de host en/of sessies.