HELP FILE

Update-instellingen wijzigen voor één enkele host

 1. Klik op de pagina Computers op Eigenschappen > Updates naast de computer die u wilt wijzigen.
 2. Stel in hoe Windows-updates geïnstalleerd moeten worden. Sommige instellingen kunnen worden beheerd door de systeembeheerder. Zie de Windows-documentatie voor meer informatie. Alle instellingen zijn hetzelfde als in Windows.
  Optie Beschrijving
  Belangrijke updates De wijze waarop belangrijke updates worden gedownload en geïnstalleerd, selecteren.
  Aanbevolen updates De wijze waarop aanbevolen updates worden beheerd, selecteren. Niet geldig voor hosts onder Windows XP, Windows 2000, en Windows 2003.
  Wie de updates kan installeren Bepalen wie updates kan installeren. Niet geldig voor hosts onder Windows XP, Windows 2000, en Windows 2003.
  Bij te werken software Maak een keuze om alleen Windows-updates, of Microsoft product-updates samen met de Windows-updates te installeren (bijv. Microsoft Office-updates).
  De updates die alleen door een systeembeheerder gewijzigd kunnen worden, zijn grijs weergegeven.
 3. Om de overdrachtsopties weer te geven, klikt u op Wijzigen naast Hoe de instellingen hierboven aan hosts worden doorgegeven. Deze instellingen worden niet op hosts toegepast, maar geven aan hoe LogMeIn instellingen gerelateerd aan Updates moet overdragen.
  Optie Beschrijving
  Probeer verbinding met computers te maken gedurende LogMeIn zal proberen om de wijze waarop Windows updates installeert, voor deze periode te wijzigen.
  Computers activeren Stuur een Wake On LAN-opdracht voordat wordt geprobeerd om wijzigingen aan update-instellingen over te dragen. Hosts moeten aan alle Wake On LAN-voorwaarden voldoen. Zie Een computer activeren die in sluimermodus staat of uitgeschakeld is, met behulp van 'Wake On LAN'.
 4. Klik op Instellingen toepassen.