product icon

Update-instellingen wijzigen voor één enkele host

  1. Op de pagina Computers klikt u op Eigenschappen > Updates naast de computer die u wilt wijzigen.
  2. Stel in hoe Windows-updates geïnstalleerd moeten worden. Sommige instellingen kunnen worden beheerd door de systeembeheerder. Zie de Windows-documentatie voor meer informatie. Alle instellingen zijn dezelfde als in Windows.
   Optie Beschrijving
   Belangrijke updates De wijze waarop belangrijke updates worden gedownload en geïnstalleerd, selecteren. Zie de website van Microsoft voor informatie over hoe updates worden gecategoriseerd.
   Aanbevolen updates De wijze waarop aanbevolen updates worden beheerd, selecteren. Niet geldig voor hosts onder Windows XP, Windows 2000, en Windows 2003.
   Wie de updates kan installeren Bepalen wie updates kan installeren. Niet geldig voor hosts onder Windows XP, Windows 2000, en Windows 2003.
   Bij te werken software Maak een keuze om alleen Windows-updates, of Microsoft product-updates samen met de Windows-updates te installeren (bijv. Microsoft Office-updates).

   De updates die alleen door een systeembeheerder gewijzigd kunnen worden, zijn grijs weergegeven.

  3. Om leveringsopties weer te geven, klikt u op Wijzigen naast Hoe de instellingen hierboven aan hosts worden doorgegeven.

   Deze instellingen worden niet toegepast op hosts, maar vertellen Pro hoe de Updates-gerelateerde instellingen moeten worden geleverd.

   Optie Beschrijving
   Probeer verbinding met computers te maken gedurende Pro zal proberen te veranderen hoe Windows gedurende deze periode updates installeert.
   Computers activeren Stuur een Wake On LAN-opdracht voordat wordt geprobeerd om wijzigingen aan update-instellingen over te dragen. Hosts moeten aan alle Wake On LAN-voorwaarden voldoen. Zie Een computer wekken in de slaapstand of uitgeschakeld met behulp van Wake On LAN.
  4. Klik op Instellingen toepassen.

  Hoe kan ik beperken dat bepaalde updates automatisch worden geïnstalleerd?

  Mogelijk wilt u de automatische installatie van bepaalde Windows-updates op een host blokkeren.
  1. Op de pagina Computers klikt u op Eigenschappen > Updates naast de computer die u wilt wijzigen.
  2. Voor Belangrijke updates, selecteer Download updates maar laat me kiezen of ik ze wil installeren in de vervolgkeuzelijst.
  3. Klik op Instellingen toepassen.
  Resultaten: Op deze manier worden Windows-updates gedownload naar de host, maar u kunt kiezen welke u wilt installeren.