product icon

Machtigingen opgeven voor gebruikers en gebruikersgroepen in uw account

  Geef aan welke rechten gebruikers en gebruikersgroepen hebben bij de toegang tot hosts in uw account.

  Voor informatie over het toevoegen van gebruikers, zie Gebruikers toevoegen aan uw account.
  1. Bestanden, kunt u toegang verlenen tot bestanden en mappen die in uw account zijn opgeslagen met de functie Bestanden voor LogMeIn. Zie voor meer informatie Bestanden voor LogMeIn: Opslag voor uw bestanden en mappen.
   Toegangsrecht Beschrijving
   Alle bestanden en mappen in mijn account U kunt toegang verlenen tot alle bestanden en mappen die zijn opgeslagen in uw account. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid uw bestanden en mappen te lezen, wijzigen en verwijderen.
   Geen Niet toestaan dat de gebruiker toegang heeft tot de functie Bestanden. De gegevens die u in Bestanden hebt opgeslagen, worden alleen beschikbaar gesteld als u een koppeling deelt.
   Alleen specifieke mappen Om toegang te verlenen tot specifieke mappen, gaat u naar de pagina Bestanden en klikt u op Map delen voor de gewenste map. U kunt kiezen of u een koppeling wilt delen die alleen-lezen toegang geeft tot de map of u kunt gebruikers uitnodigen die de inhoud van de map kunnen lezen, wijzigen of verwijderen.
   Onthoud: U kunt geen gebruikers uitnodigen voor individuele bestanden. Afzonderlijke bestanden kunnen alleen worden gedeeld via een koppeling. U kunt een bestand dus alleen delen met iedereen die de koppeling heeft, of met niemand.
  2. Groeps-/computermachtiging.
   Toegangsrecht Beschrijving
   Groepsinstellingen zijn van toepassing De gebruikers toegang geven tot alle computers die beschikbaar zijn gemaakt voor leden van de toegewezen gebruikersgroep.
   Let op: Groepsinstellingen zijn van toepassing is niet zichtbaar bij het bewerken van machtigingen voor een groep.
   Toegang tot alle computers in deze account Gebruikers toegang geven tot alle computers in de account.
   Aangeven tot welke groepen en computers de geselecteerde gebruiker toegang heeft Selecteer een volledige groep door het vakje naast de naam in het linker deelvenster in te schakelen.
   Belangrijk: Computers kunnen opnieuw worden toegewezen, of verplaatst, van de ene groep naar de andere. Een verplaatste computer is mogelijk niet langer toegankelijk voor bepaalde gebruikers.