product icon

Mijn toetsenbord werkt niet als ik verbinding maak met een host. Wat moet ik doen?

  Symptoom

  Als ik verbonden ben met een afstandsbediening, werkt mijn toetsenbord niet meer. Wanneer de host verbonden is in een afstandsbedieningssessie, ontvangt hij geen toetsenbord- en muisinvoer.

  Oorzaak

  Het host-toetsenbordmechanisme wordt verstoord door andere software van derden aan de clientzijde, bijvoorbeeld Anti-Virus software.

  Oplossing

  1. Beëindig uw RemotelyAnywhere of Pro verbinding.
  2. Open de Omgevingsvariabelen door te navigeren naar Configuratiescherm > Systeem > Geavanceerde systeeminstellingen > Omgevingsvariabelen. Het venster Omgevingsvariabelen verschijnt.
  3. Klik op Nieuw... en stel het volgende in
   Naam Waarde
   Variabele naam RC_DISABLE_KEYBOARD_HOOK
   Variabele waarde 1
  4. Klik op OK.
  Tip: Wanneer RC_DISABLE_KEYBOARD_HOOK is ingesteld, wordt sommige invoer op toetsen zoals de tabtoets of de Windows-toets naar de hostcomputer geleid.