HELP FILE


Pro en Firewalls

Pro is compatibel met alle grote beveiligingssuites. Er kan enige configuratie vereist zijn om Pro te laten werken wanneer de host zich achter een firewall bevindt.

Belangrijk: Als daarom wordt gevraagd, moet u de hostprogrammabestanden toestaan via het internet te communiceren, zodat de dienst naar behoren kan functioneren. Als u hardwarematige firewalls gebruikt, moet u dataverkeer via TCP-poort 443 toestaan.
Tabel 1. Software componenten
LogMeIn.exe Gastheer-software
LogMeInSystray.exe Desktoptoepassing
LogMeInToolkit.exe Configuratiescherm van LogMeIn
LMIIgnition.exe Client
LMIGuardianSvc.exe Pro Service

Ga voor hulp bij het oplossen van problemen naar https://support.logmeininc.com/.

Specifieke artikelen uit de Kennisbank behandelen bekende problemen met de verschillende gangbare beveiligingsproducten, zoals McAfee, Norton Internet Security, PC-Cillin, ZoneAlarm, Kaspersky, en AOL Spyware.

Tip: De Community is een uitstekende bron van informatie van andere gebruikers.