product icon

Hoe Pro handmatig verwijderen

  Het kan gebeuren dat u Pro handmatig van de computer van een gebruiker moet verwijderen. Voordat u een handmatige deïnstallatie probeert, kunt u proberen de installatie via de opdrachtregel ongedaan te maken.

  Let op: Bij het verwijderen en opnieuw installeren via de opdrachtregel op een Windows-computer, moet u ervoor zorgen dat de computer GEEN toegangscode gebruikt. De toegangscode wordt niet geïnstalleerd tijdens een opdrachtregelinstallatie (maar de verwijdering verwijdert de LogMeInRemoteUser) waardoor de computer op afstand ontoegankelijk blijft.

  Om een opdrachtregelinstallatie uit te voeren:

  1. Open Command Prompt (Als u Windows Vista of nieuwer gebruikt, zorg er dan voor dat u Command Prompt uitvoert als Administrator)
  2. Typ cd "C:\Program Files (x86)\LogMEIn\x86" (x64 als u een 64-bit OS gebruikt) en druk op Enter
  3. Typ logmein uninstall en druk op Enter.
  4. Zodra de installatie is voltooid, herstart u de computer

  Als een opdrachtregelinstallatie niet succesvol is, kunt u een handmatige installatie uitvoeren. Volg de onderstaande stappen om de installatie handmatig ongedaan te maken:

  1. Beëindig de hostservices die op de computer draaien. Open hiervoor Taakbeheer en beëindig alle exemplaren van het volgende:
   • LMIGuardian.exe
   • LogMeIn.exe
   • LogMeInSystray.exe
   • ramaint.exe
  2. Navigeer naar Program Files (x86) en verwijder de LogMeIn Map
  3. Open de prompt Run en typ regedit
  4. Navigeer naar HKEY_CURRENT_USER\Software en verwijder de LogMeIn map
  5. Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\Software en verwijder de map LogMeIn
  6. Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current Control Set\Services en verwijder het volgende:
   • LMIInfo
   • LMIMaint
   • LMImirr
   • LMIRfsClientNP
   • LMIRfsDriver
   • LogMeIn
  7. Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run en verwijder de LogMeIn GUI string waarde
  8. Herstart de computer

  Na het herstarten van de computer moet Pro worden verwijderd. Als u een foutmelding "Toegang geweigerd" krijgt tijdens het uitvoeren van een van deze stappen, start de computer dan opnieuw op en ga dan verder met het ongedaan maken van de installatie.