product icon

Uw computertoegangscode wijzigen

  Wij kunnen een verloren computertoegangscode niet terughalen, maar u kunt de toegangscode rechtstreeks op de hostcomputer wijzigen.

  Deze procedure is alleen geldig op host-computers die al voor het gebruik van een computertoegangscode zijn ingesteld.

  1. Ga naar de computer die u op afstand wilt kunnen benaderen.
  2. Klik op het toepassingspictogram en vervolgens op Configuratiescherm van LogMeIn.   Afbeelding 1. Windows host


   Afbeelding 2. Mac host

   Resultaat: Het Configuratiescherm van LogMeIn wordt weergegeven.

  3. Klik op het tabblad Opties.
  4. Klik onder Gebruikersnaam en wachtwoord op Toegangscode computer wijzigen....
  5. Voer uw nieuwe computertoegangscode in en bevestig deze.
  6. Klik op OK om uw wijziging op te slaan.

  Alternatieve oplossing: "control userpasswords2"

  Als u uw toegangscode bent vergeten, moet u bij de hostcomputer zijn om deze te wijzigen. Als u verdere hulp nodig hebt, zorg dan dat u op de hostcomputer zit voordat u contact opneemt met de klantenservice. Op een Windows host kunt u de Computer Access Code opnieuw instellen zonder de Host interface te openen met de zogenaamde control userpasswords2 methode.

  1. Ga naar de computer die u op afstand wilt kunnen benaderen.
  2. Open op de host het venster Run: Op Windows 7, 8 en Vista gaat u naar Start en typt u run in het veld Zoeken.
  3. Typ control userpasswords2 en klik op OK.
  4. Selecteer in de lijst met gebruikers LogMeInRemoteUser.
  5. Klik op Wachtwoord resetten.
  6. Voer uw nieuwe computertoegangscode in en bevestig deze.
  7. Klik op OK om uw wijziging op te slaan.

  Alternatieve oplossing: Create "LogMeInRemoteUser"

  Op een Windows host kunt u een Computer Access Code instellen door een gebruiker aan te maken met de naam LogMeInRemoteUser. Als u niet vertrouwd bent met tools zoals Windows Computer Management, neem dan gerust contact op met GoTo voor hulp.

  1. Ga naar de computer die u op afstand wilt kunnen benaderen.
  2. Maak de gebruiker genaamd LogMeInRemoteUser, als volgt aan
   1. Open op de host het venster Computerbeheer: In Windows 7, 8 en Vista gaat u naar Start en typt u Computerbeheer in het veld Zoeken.
   2. Klik in het venster Computerbeheer op Lokale gebruikers en Groepen.
   3. Open in het linkerpaneel de map Gebruikers en klik met de rechtermuisknop om het menu weer te geven. Selecteer Nieuwe gebruiker. Het venster Nieuwe gebruiker wordt weergegeven.

   4. Typ in het venster Nieuwe gebruiker onder Gebruikersnaam LogMeInRemoteUser (één woord, precies zoals afgebeeld).

   5. Voer een wachtwoord in en bevestig dit.

    Belangrijk: Dit wachtwoord is één en hetzelfde als uw Computer Access Code.

   6. Selecteer Wachtwoord verloopt nooit.
   7. Klik op Maken. Er wordt een nieuwe gebruiker aangemaakt met de naam LogMeInRemoteUser.
   8. Sluit het venster Nieuwe gebruiker. Het venster Computerbeheer wordt weergegeven.
  3. Voeg LogMeInRemoteUser toe aan de groep Administrators, als volgt
   1. Open in het linkerpaneel de map Groepen en dubbelklik op Beheerders.
   2. Klik in het venster Eigenschappen voor beheerders op Toevoegen.
   3. Onder Objectnamen toevoegen om te selecteren te selecteren, voer LogMeInRemoteUser in.

    Tip: Als u een Naam niet gevonden foutmelding krijgt, selecteer dan het domein van de computer onder Locaties en stel deze in op de lokale computer: computername\LogMeInRemoteUser.

   4. Klik op OK en sluit het venster Computerbeheer.
  4. Herstart de dienst als volgt.
   1. Ga in Windows 7, 8 en Vista naar Start en typ Services in het veld Zoeken.
   2. Klik in de lijst met services met de rechtermuisknop op LogMeIn en selecteer Opnieuw starten.
  Resultaten: Wanneer u de volgende keer inlogt op deze computer met de client-app, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren dat u hebt gemaakt voor LogMeInRemoteUser. Met andere woorden, het wachtwoord voor LogMeInRemoteUser is precies hetzelfde als uw Computer Access Code.