HELP FILE


Uw computertoegangscode wijzigen

Een verloren toegangscode kan niet worden teruggehaald, maar u kunt de toegangscode rechtstreeks op de hostcomputer wijzigen.

Deze procedure is alleen geldig op host-computers die al voor het gebruik van een computertoegangscode zijn ingesteld.

 1. Ga naar de computer die u op afstand wilt kunnen benaderen.
 2. Klik op het toepassingspictogram en vervolgens op LogMeIn Control Panel.  Afbeelding 1. Windows-host


  Afbeelding 2. Mac-host

  Resultaat: Het LogMeIn Control Panel wordt weergegeven.

 3. Klik op het tabblad Opties.
 4. Onder Gebruikersnaam en Wachtwoord, klik op Wijzig Computer Toegangscode....
 5. Voer uw nieuwe computertoegangscode in en bevestig deze.
 6. Klik op OK om uw wijziging op te slaan.

Alternatieve oplossing: "control userpasswords2"

Als u uw toegangscode bent vergeten, moet u bij de hostcomputer zijn om deze te wijzigen. Als u meer hulp nodig hebt, zorg dan dat u op de hostcomputer bent voordat u contact opneemt met de klantenservice. Op een Windows host kunt u de Computer Access Code resetten zonder de Host interface te openen met de zogenaamde control userpasswords2 methode.

 1. Ga naar de computer die u op afstand wilt kunnen benaderen.
 2. Open op de host het venster Run: Op Windows 7, 8 en Vista gaat u naar Start en typt u run in het veld Zoeken.
 3. Typ control userpasswords2 en klik op OK.
 4. Selecteer in de lijst met gebruikers LogMeInRemoteUser.
 5. Klik op Wachtwoord opnieuw instellen.
 6. Voer uw nieuwe computertoegangscode in en bevestig deze.
 7. Klik op OK om uw wijziging op te slaan.

Alternatieve oplossing: Maak "LogMeInRemoteUser"

Op een Windows-host kunt u een toegangscode voor de computer instellen door een gebruiker aan te maken met de naam LogMeInRemoteUser. Als u niet vertrouwd bent met tools zoals Windows Computerbeheer, neem dan gerust contact op met GoTo voor hulp.

 1. Ga naar de computer die u op afstand wilt kunnen benaderen.
 2. Maak de gebruiker met de naam LogMeInRemoteUser, als volgt aan
  1. Open op de host het venster Computerbeheer: In Windows 7, 8 en Vista gaat u naar Start en typt u Computerbeheer in het veld Zoeken.
  2. Klik in het venster Computerbeheer op Lokale gebruikers en groepen.
  3. Open in het linkerpaneel de map Users en klik met de rechtermuisknop om het menu weer te geven. Selecteer Nieuwe gebruiker. Het venster Nieuwe gebruiker wordt weergegeven.

  4. In het venster Nieuwe gebruiker onder Gebruikersnaam, typt u LogMeInRemoteUser (één woord, precies zoals afgebeeld).

  5. Voer een wachtwoord in en bevestig dit.

   Belangrijk: Dit wachtwoord is één en hetzelfde als uw toegangscode voor de computer.

  6. Selecteer Wachtwoord vervalt nooit.
  7. Klik op Maken. Er wordt een nieuwe gebruiker aangemaakt met de naam LogMeInRemoteUser.
  8. Sluit het Nieuwe gebruiker venster. Het venster Computerbeheer wordt weergegeven.
 3. Voeg LogMeInRemoteUser toe aan de groep Administrators, als volgt
  1. Open in het linkerpaneel de map Groups en dubbelklik op Administrators.
  2. Klik in het venster Administrators Properties op Add.
  3. Voer onder de objectnamen in om te selecteren , voer LogMeInRemoteUser in.

   Tip: Als u de foutmelding Name Not Found ontvangt, selecteert u het domein van de computer onder Locations en stelt u het in op de lokale computer: computername\LogMeInRemoteUser.

  4. Klik op OK en sluit het venster Computerbeheer.
 4. Start de service opnieuw op, als volgt.
  1. In Windows 7, 8 en Vista gaat u naar Start en typt u Services in het veld Zoeken.
  2. Klik in de lijst met services met de rechtermuisknop op LogMeIn en selecteer Herstart.
Wanneer u de volgende keer inlogt op deze computer met de client-app, wordt u gevraagd om het wachtwoord in te voeren dat u hebt gemaakt voor LogMeInRemoteUser. Met andere woorden, het wachtwoord voor LogMeInRemoteUser is precies hetzelfde als uw Computertoegangscode.