HELP FILE


Host-computers beveiligen met RSA SecurID

Om een extra beveiligingslaag toe te voegen aan de eenvoudige gebruikersnaam/wachtwoord-authenticatie, kunt u Host-software zo configureren dat RSA SecurID-authenticatie vereist is.

alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows hosts.

Ondersteunde versies van RSA SecurID Authentication Agent: 7.1.x ; 7.0.x ; 6.4.x ; 6.1.x. Momenteel niet ondersteund: 7.2.1. Ga voor meer informatie over het RSA SecurID-product naar www.rsa.com.

Volg de onderstaande procedure om deze functie te activeren:
 1. Installeer een RSA SecurID-server (RSA Authentication Manager).
 2. Installeer RSA ACE-clientsoftware op alle computers waarvoor u RSA-verificatie wilt gebruiken.
 3. Op elke computer die RSA-authenticatie zal gebruiken, klikt u op Start > Configuratiescherm > RSA ACE Client-instellingen. Configureer de service.
 4. Als u de RSA-software op de hostcomputer hebt geïnstalleerd, opent u het LogMeIn Control Panel en klikt u op Options > Preferences > Security > RSA SecurID. Het venster RSA SecurID-verificatie wordt weergegeven. Gebruik dit venster om de volgende opties in te stellen:
  • Uitgeschakeld: Als deze optie is geselecteerd, zal de host niet om een SecurID vragen tijdens het inloggen
  • Vereist voor alle gebruikers: Als deze optie is geselecteerd, zal alle gebruikers om een SecurID worden gevraagd tijdens het inloggen
  • Vereist voor bepaalde gebruikers: Als deze optie is geselecteerd, zullen alleen gespecificeerde gebruikers om een SecurID gevraagd worden tijdens het inloggen
  • Verificatiepogingen als mislukt interpreteren als de RSA SecurID-server niet beschikbaar is
  • Gebruikers-ID en aanmeldingsnaam moeten overeenstemmen
  • Domeinnaam in gebruikers-ID's gebruiken
 5. Klik op Toepassen om uw instellingen op te slaan.