HELP FILE

Hoe u de time-out voor besturing op afstand instelt

Geef op hoeveel tijd er mag verstrijken zonder activiteit binnen LogMeIn voordat de sessieverbinding voor besturing op afstand wordt verbroken.

Hebt u geen toegang tot deze functie? Wanneer LogMeIn door een beheerder of via een installatiekoppeling vanuit LogMeIn Central is geïnstalleerd, heeft uw beheerder uw toegang tot deze functie misschien beperkt. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

  1. Open de voorkeursinstellingen van de host:
    • Open op de host het Configuratiescherm van LogMeIn en volg dit pad: Opties > Voorkeursinstellingen > Geavanceerd
    • Maak vanaf een clientapparaat verbinding met het Hoofdmenu van de host en volg dit pad: Voorkeursinstellingen > Geavanceerd
  2. Onder Network (Netwerk), stelt u de Tijd niet-actief toegestaan in.
  3. Klik op OK of Toepassen. Uw instellingen worden direct op de host toegepast.