HELP FILE


De time-out voor besturing op afstand instellen

Stel de hoeveelheid tijd in die kan verstrijken zonder activiteit in de host voordat een afstandsbedieningssessie wordt verbroken.

Hebt u geen toegang tot deze functie? Als Pro is geïnstalleerd door een beheerder of via een installatielink van Central, kan uw beheerder uw toegang tot deze functie hebben beperkt. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

  1. Toegang tot de voorkeuren van de gastheer:
    • Open vanaf de hostcomputer het LogMeIn Configuratiescherm en volg dit pad: Opties > Voorkeuren > Geavanceerd
    • Maak vanaf een client-apparaat verbinding met de host Hoofdmenu en volg dit pad: Voorkeuren > Geavanceerd
  2. Stel onder Network de Idle time allowed in.
  3. Klik op OK of Toepassen.

    Resultaat: Uw instellingen worden direct op de host toegepast.