HELP FILE

Hoe u de LogMeIn-logboekbestanden kunt weergeven

De host zal altijd de volgende gebeurtenissen in het logboek van de toepassing vastleggen:
 • Service starten/stoppen
 • Aanmelden/afmelden
 • Besturing op afstand starten/stoppen
Voer de volgende procedure uit om logboekbestanden te bekijken:

 1. Open de voorkeursinstellingen van de host:
  • Open op de host het Configuratiescherm van LogMeIn en volg dit pad: Opties > Voorkeursinstellingen > Geavanceerd
  • Maak vanaf een clientapparaat verbinding met het Hoofdmenu van de host en volg dit pad: Voorkeursinstellingen > Geavanceerd
 2. Onder Gebeurtenislogboeken klikt u op de knop Bestanden bekijken. Een lijst van beschikbare logboekbestanden wordt weergegeven.
 3. In de lijst dubbel-klikt u op het bestand dat u wilt bekijken.
  • Het actieve logboekbestand heeft de naam LogMeIn.log
  • Oudere logboekbestanden worden opgeslagen volgens de naamgevingsconventie LMIYYYYMMDD.log (bijvoorbeeld: het logbestand voor 10 januari 2009 wordt LMI20090110.log)
  • Op een Windows-host klikt u op Alle logboekbestanden downloaden in één gecomprimeerd bestand om toegang te krijgen tot alle beschikbare logbestanden in één gecomprimeerd bestand.
 4. U kunt ook de volgende opties instellen:
  Optie Beschrijving
  Locatie van gebeurtenislogboeken Geef de map op waar de bestanden moeten worden opgeslagen. Laat deze informatie weg om de standaardlocatie te gebruiken (de installatie-doelmap van LogMeIn, doorgaans C:\Program Files\LogMeIn).
  Gebeurtenissenlogboeken bewaren gedurende Geef op hoeveel dagen u de logboekbestanden wilt bewaren.
  Registratie in logboek met debugging-functies inschakelen Selecteer deze optie om systeemgebeurtenissen in het bestand LogMeIn.log op te nemen. Hierdoor kan LogMeIn aan de slag met het oplossen van problemen.
 5. Klik op OK of Toepassen. Uw instellingen worden direct op de host toegepast.