HELP FILE


Hoe Host Event Log-bestanden te bekijken

De host logt altijd Service Start/Stop, Login/Logout en Remote Control Start/Stop gebeurtenissen naar het toepassingslogboek.

Voer de volgende procedure uit om logboekbestanden te bekijken:

 1. Toegang tot de voorkeuren van de gastheer:
  • Open vanaf de hostcomputer het LogMeIn Configuratiescherm en volg dit pad: Opties > Voorkeuren > Geavanceerd
  • Maak vanaf een client-apparaat verbinding met de host Hoofdmenu en volg dit pad: Voorkeuren > Geavanceerd
 2. Klik onder Event Logs op de knop View Files.

  Resultaat: Een lijst van beschikbare logboekbestanden wordt weergegeven.

 3. In de lijst dubbel-klikt u op het bestand dat u wilt bekijken.

  • Het actieve logboekbestand heeft de naam LogMeIn.log
  • Oudere logboekbestanden worden opgeslagen volgens de naamgevingsconventie LMIJJJJMMDD.log (voorbeeld: het logboekbestand voor 10 januari 2009 krijgt de naam LMI20090110.log)
  • Op een Windows-host klikt u op Alle logboekbestanden downloaden in één gecomprimeerd bestand om toegang te krijgen tot alle beschikbare logbestanden in één gecomprimeerd bestand.

 4. U kunt ook de volgende opties instellen:
  Optie Beschrijving
  Locatie van gebeurtenislogboeken Geef de map op waar de bestanden moeten worden opgeslagen. Laat leeg om de standaardlocatie te gebruiken (de installatiedirectory van de hostsoftware, gewoonlijk C:ProgramDataLogMeIn).
  Gebeurtenissenlogboeken bewaren gedurende Geef op hoeveel dagen u de logboekbestanden wilt bewaren.
  Debug-niveau logging inschakelen Selecteer deze optie om systeemgebeurtenissen in het bestand LogMeIn.log op te nemen. Dit vergemakkelijkt het oplossen van problemen.
 5. Klik op OK of Toepassen.

  Resultaat: Uw instellingen worden direct op de host toegepast.