product icon

Hoe Host Event Log-bestanden te bekijken

  De host registreert altijd Service Start/Stop, Login/Logout en Remote Control Start/Stop gebeurtenissen in het toepassingslogboek.

  Voer de volgende procedure uit om logboekbestanden te bekijken:

  1. Toegang tot de host voorkeuren:
   • Open vanaf de hostcomputer het LogMeIn Control Panel en volg dit pad: Opties > Voorkeuren > Geavanceerd
   • Maak vanaf een client-apparaat verbinding met de host Hoofdmenu en volg dit pad: Voorkeuren > Geavanceerd
  2. Klik onder Gebeurtenissenlogboeken op de knop Bestanden bekijken.

   Resultaat: Een lijst van beschikbare logboekbestanden wordt weergegeven.

  3. In de lijst dubbel-klikt u op het bestand dat u wilt bekijken.

   • Het actieve logboekbestand heeft de naam LogMeIn.log
   • Oudere logboekbestanden worden opgeslagen volgens de naamgevingsconventie LMIJJJJMMDD.log (voorbeeld: het logboekbestand voor 10 januari 2009 krijgt de naam LMI20090110.log)
   • Op een Windows-host klikt u op Alle logboekbestanden downloaden in één gecomprimeerd bestand om toegang te krijgen tot alle beschikbare logbestanden in één gecomprimeerd bestand.

  4. U kunt ook de volgende opties instellen:
   Optie Beschrijving
   Locatie van gebeurtenislogboeken Geef de map op waar de bestanden moeten worden opgeslagen. Laat leeg om de standaardlocatie te gebruiken (de installatiemap van de hostsoftware, meestal C:\ProgramData\LogMeIn).
   Gebeurtenissenlogboeken bewaren gedurende Geef op hoeveel dagen u de logboekbestanden wilt bewaren.
   Loggen op debug-niveau inschakelen Selecteer deze optie om systeemgebeurtenissen in het bestand LogMeIn.log op te nemen. Dit vergemakkelijkt het oplossen van problemen.
  5. Klik op OK of Toepassen.

   Resultaat: Uw instellingen worden direct op de host toegepast.