HELP FILE

Hoe u de compressie instelt voor gegevens die vanuit de host worden overgedragen

Kies de compressiegraad voor gegevens die tijdens de besturing op afstand vanuit de host worden overgedragen, met inbegrip van bestanden die de functie Bestandsbeheer gebruiken.

 1. Open de voorkeursinstellingen van de host:
  • Open op de host het Configuratiescherm van LogMeIn en volg dit pad: Opties > Voorkeursinstellingen > Geavanceerd
  • Maak vanaf een clientapparaat verbinding met het Hoofdmenu van de host en volg dit pad: Voorkeursinstellingen > Geavanceerd
 2. Onder Network (Netwerk) kiest u de betreffende optie Compressie voor bestandsoverdracht:
  Optie Beschrijving
  Adaptief Hiermee wordt de compressieverhouding dynamisch aangepast aan de hand van de beschikbare bandbreedte en CPU.
  Geen compressie Gegevens worden niet gecomprimeerd.
  Snel In vergelijking tot Beste gebruikt deze optie minder CPU van de host, maar meer bandbreedte. In tegenstelling tot Adaptief ligt het compressieniveau vast.
  Laag Beperkt het gebruik van bandbreedte en CPU tot een minimum.
  Normaal Een goede balans tussen efficiënte bestandscompressie en evenwichtig gebruik van de CPU van de host.
  Beste De CPU van de host zal de gegevens zoveel mogelijk voor de overdracht comprimeren. In vergelijking tot Snel gebruikt deze optie minder bandbreedte, maar meer CPU. In tegenstelling tot Adaptief ligt het compressieniveau vast.
  Hebt u geen toegang tot deze functie? Wanneer LogMeIn door een beheerder of via een installatiekoppeling vanuit LogMeIn Central is geïnstalleerd, heeft uw beheerder uw toegang tot deze functie misschien beperkt. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
 3. Klik op OK of Toepassen. Uw instellingen worden direct op de host toegepast.