HELP FILE

De toegang tot uw host-computers besturen (Gebruikerstoegangsbeheer)

Een poging tot aanmelden zonder geldige gebruikerstoegangsrechten kan de fout 4320 tot gevolg hebben ("Operator or Administrator has refused the request" (Gebruiker of beheerder heeft de toegang geweigerd)).

Welk type gebruiker krijgt toegang tot LogMeIn host-computers?

  • Gebruikers met aanmeldingsgegevens van de beheerder op de host-computer (op het niveau van het besturingssysteem)
  • Niet-beheerders aan wie toegang tot de host is verleend via de functie Gebruikerstoegangsbeheer in LogMeIn

Wat gebeurt er wanneer een gebruiker zonder geldige toegangsrechten probeert om verbinding te maken?

Een poging tot aanmelden zonder geldige gebruikerstoegangsrechten kan de fout 4320 tot gevolg hebben ("Operator or Administrator has refused the request" (Gebruiker of beheerder heeft de toegang geweigerd)).

Hoe heeft dit betrekking op mijn LogMeIn-account?

Gebruikerstoegangsbeheer heeft betrekking op een Windows- of Mac-account, niet op een LogMeIn-account. Het kan voorkomen dat een LogMeIn-gebruiker een vermelding van een computer binnen zijn/haar LogMeIn-account kan zien, maar toch niet over de toegangsrechten, op het niveau van het besturingssysteem, beschikt om de host daadwerkelijk te benaderen.

Een voorbeeld:

Wanneer de computer die u op afstand wilt benaderen is ingericht met verschillende gebruiker-accounts (wanneer bijvoorbeeld elk gezinslid zijn/haar eigen aanmeldingsgegevens heeft) kan het nodig zijn dat u voor iedereen de toegangsrechten voor LogMeIn moet instellen, om ervoor te zorgen dat elke gebruiker de computer via LogMeIn kan benaderen.

Hoe weet u of uw computer meerdere gebruikers heeft? Wanneer u uw computer aanzet, moet u op een gebruikersnaam/icoon klikken om u aan te melden.
  • Stelt u zich eens voor dat u thuis een computer hebt die "Belangrijkste privécomputer" heet
  • Deze "Belangrijkste privécomputer" is toegankelijk via uw LogMeIn-account, dat gedeeld wordt door alle gezinsleden
  • "Belangrijkste privécomputer" heeft drie gebruikers: (1) Vader, (2) zoon, en (3) dochter
  • "Vader" is ingesteld als de beheerder van "Belangrijkste privécomputer"
  • "Zoon" en "Dochter" zijn ingesteld als beperkte gebruikers
  • "Vader" meldt zich aan bij het gedeelde LogMeIn-account van het gezin en benadert de "Belangrijkste privécomputer"; hij identificeert zich bij de "Belangrijkste privécomputer" met de aanmeldingsgegevens van de beheerder.
  • "Zoon" of "Dochter" kunnen zich alleen bij de "Belangrijkste privécomputer" aanmelden met de aanmeldingsgegevens van de "Zoon" of "Dochter" nadat "Vader" zich heeft aangemeld bij de "Belangrijkste privécomputer" en de juiste gebruikerstoegangsrechten in LogMeIn heeft ingesteld.