HELP FILE

De taal voor de LogMeIn-host instellen

De LogMeIn-hostinterface en de berichten worden in deze taal weergegeven. Deze instelling heeft geen invloed op de instellingen van het besturingssysteem.

  1. Open de voorkeursinstellingen van de host:
    • Open op de host het Configuratiescherm van LogMeIn en volg dit pad: Opties > Voorkeursinstellingen > Algemeen
    • Maak vanaf een clientapparaat verbinding met het Hoofdmenu van de host en volg dit pad: Voorkeursinstellingen > Algemeen
  2. Onder Weergave selecteert u de gewenste taal in het vervolgkeuzemenu Taal. Hebt u geen toegang tot deze functie? Wanneer LogMeIn door een beheerder of via een installatiekoppeling vanuit LogMeIn Central is geïnstalleerd, heeft uw beheerder uw toegang tot deze functie misschien beperkt. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
  3. Klik op OK of Toepassen. Op de host kan het nodig zijn dat u LogMeIn eerst afsluit en opnieuw opent, voordat de wijziging zichtbaar is.
Tip: Om de taal te wijzigen die wordt gebruikt door Bestanden delen en het LogMeIn-systeemvakmenu, moet u eerst de taalinstellingen van uw besturingssysteem wijzigen. In Windows gaat u bijvoorbeeld naar Configuratiescherm > Land- en taalinstellingen. Op een Mac gaat u naar System Preferences > International > Language (Voorkeursinstellingen van het systeem > Internationaal > Taal)