HELP FILE


Kan ik testen of mijn computer compatibel is met Wake On LAN?

Belangrijk: Deze test is alleen van toepassing op Windows-systemen.

Voer deze stappen alleen uit als u vertrouwd bent met het werken met de opdrachtregelinterface.

 1. Download het zip-bestand woltest.zip
 2. Sla woltest.exe op uit het zip-bestand op de computer die u wilt wakker maken. De computer kan niet in slaap zijn wanneer u dit doet.
 3. Open op de computer die u wilt wekken een opdrachtprompt en ga naar de map waarnaar u woltest.exe hebt uitgepakt:.
 4. Voer het commando woltest -info in en druk op Enter.
 5. Bekijk de resulterende gegevens en noteer het MAC-adres, Lokaal IP, en subnetmasker.
 6. Zet de computer die u wilt wekken in de slaapstand.
 7. Ga naar een andere Windows PC op uw LAN en herhaal stappen 1-2 hierboven.
 8. Open een opdrachtprompt en ga naar de map waarnaar u woltest.exe hebt uitgepakt:.
 9. Gebruik de informatie die u in stap 5 hebt genoteerd en voer het volgende commando in: woltest -wake -mac [MAC-adres voor interface] -ip [Lokaal IP-adres op interface] -subnet [Lokaal subnetmasker op interface] en druk op Enter.

  Voorbeeld: woltest -wake -mac 00:0c:20:1c:51:29 -ip 192.168.1.142 -subnet 255.255.255.0

Dit zou de slapende computer wakker moeten maken. Zo niet, dan is uw systeem mogelijk niet compatibel met Wake On LAN.