product icon

Kan ik mijn computer testen op compatibiliteit met Wake On LAN?

  Belangrijk: Deze test geldt alleen voor Windows-systemen.

  Voer deze stappen alleen uit als u vertrouwd bent met de opdrachtregelinterface.

  1. Download het zip-bestand woltest.zip
  2. Van het zip-bestand, sla woltest.exe op naar de computer die u wilt wekken. De computer kan niet in slaapstand staan wanneer u dit doet.
  3. Op de computer die u wilt wekken, opent u een opdrachtprompt en gaat u naar de map waarin u woltest.exe hebt uitgepakt.
  4. Voer het commando woltest -info in en druk op Enter.
  5. Bekijk de resulterende gegevens en noteer het MAC-adres, Local IP, en subnet mask.
  6. Zet de computer die u wilt wekken in de slaapstand.
  7. Ga naar een andere Windows PC op uw LAN en herhaal stappen 1-2 hierboven.
  8. Open een opdrachtprompt en ga naar de map waarin u woltest.exe hebt uitgepakt.
  9. Met de informatie die u in stap 5 hebt genoteerd, voert u het volgende commando in: woltest -wake -mac [MAC-adres voor interface] -ip [Lokaal IP-adres op interface] -subnet [Lokaal subnetmasker op interface] en druk op Enter.

   Voorbeeld: woltest -wake -mac 00:0c:20:1c:51:29 -ip 192.168.1.142 -subnet 255.255.255.0

  Dit zou de slapende computer moeten wekken. Zo niet, dan is uw systeem mogelijk niet compatibel met Wake On LAN.