HELP FILE

Bij Afdrukken op afstand wordt de tekst gespiegeld afgedrukt

Er zijn meerdere manieren om dit probleem op te lossen, afhankelijk van uw configuratie.

'Afdrukken van bitmaps forceren' inschakelen

 1. Open de voorkeursinstellingen van de host:
  • Open op de host het Configuratiescherm van LogMeIn en volg dit pad: Opties > Voorkeursinstellingen > Geavanceerd
  • Maak vanaf een clientapparaat verbinding met het Hoofdmenu van de host en volg dit pad: Voorkeursinstellingen > Geavanceerd
 2. Onder Afdrukken op afstand selecteert u Afdrukken van bitmaps forceren.
 3. Klik op OK of Toepassen. Uw instellingen worden direct op de host toegepast.
 4. Druk het bestand opnieuw af. Wanneer het afdrukken van bitmaps is geactiveerd, zal al het materiaal dat via afdrukken op afstand wordt afgedrukt, lokaal eerst naar een bitmap worden 'afgedrukt' die vervolgens naar de externe printer wordt gestuurd. Het afdrukken van bitmaps verloopt langzaam maar is betrouwbaar.

Display-acceleratie uitschakelen

 1. Ga op de clientcomputer naar Opties > Voorkeuren > Algemeen.
 2. Schakel de optie Display-accelerator gebruiken uit. Druk het bestand opnieuw af.

De methode voor besturing op afstand wijzigen in Java

 1. Maak vanaf een clientcomputer verbinding met het Hoofdmenu van de host.
 2. Klik op de pijl naast Gedetailleerde weergave tonen linksboven in het menu.
 3. Klik op het pictogram links van de optie Besturing op afstand.
 4. Selecteer Java.