product icon

Bij Afdrukken op afstand blijft de opdracht in de wachtrij staan

  Op een Windows-pc maakt u de Afdrukspooler leeg om de wachtrij te wissen.

  1. Open op de host het venster Run door op de Windows-toets + R te drukken.
  2. Typ in het venster Uitvoeren services.msc.

   Resultaat: Het venster Services wordt weergegeven.

  3. Klik in het deelvenster Details eenmaal op Afdrukspooler.
  4. Klik in het linkerdeelvenster op Stop.
  5. Verwijder alle bestanden in de map C:\Windows\System32\spool\PRINTERS.
  6. Klik in het linkerdeelvenster van het venster Services op Start.
  Resultaten: De wachtrij van de afdrukspooler is nu gewist. Druk het bestand opnieuw af.