HELP FILE

Bij Afdrukken op afstand blijft de opdracht in de wachtrij staan

Op een Windows-pc maakt u de Afdrukspooler leeg om de wachtrij te wissen.

  1. Open Services.
    • In Windows XP: ga naar Start > Configuratiescherm > Prestaties en onderhoud > Systeembeheer en dubbelklik op Services.
    • In Windows 7, 8 en Vista: ga naar Start > Configuratiescherm > Systeembeheer en dubbelklik op Services.
  2. Klik in het detailvenster op Afdrukspooler.
  3. Klik in het linkerdeelvenster op Stoppen.

  4. Verwijder alle bestanden in de map C:\Windows\System32\spool\PRINTERS.
  5. Klik in het linkerdeelvenster van het venster Services op Starten.
De wachtrij van de afdrukspooler wordt nu gewist. Druk het bestand opnieuw af.