HELP FILE

Bekijk een lijst met beschikbare computers via smartphone of tablet

In mobiele apps toont de pagina Mijn computers een lijst van alle computers binnen uw account waarop de hostsoftware van LogMeIn wordt uitgevoerd.

Het scherm Mijn computers op een Android-apparaat, met een actieve zoekopdracht voor de term "Mac"

Pictogram Beschrijving
Online. U kunt verbinding maken met de computer.
Offline. U kunt geen verbinding maken met de computer.Zie ook Waarom wordt mijn computer offline weergegeven?
Opmerking: Om alleen online-computers weer te geven, tikt u bovenaan het scherm Mijn computers op de knop Instellingen (het tandwiel) en schuift u Offline-computers tonen naar UIT.
De computer is gereed om een 'Wake On LAN'-signaal te ontvangen. Dit wordt weergegeven als een computer in sluimermodus verkeert en aan alle vereisten voor 'Wake On LAN' voldoet. Deze computers worden niet getoond als u offline-computers eruit filtert. Voor meer informatie, zie Een computer activeren die in sluimermodus staat of uitgeschakeld is, met behulp van 'Wake On LAN'.

Computer-knoppen

Knop Beschrijving
Meld u af of wijzig uw actieve profiel. De optie Profiel is beschikbaar als u de computers van een andere LogMeIn-accounteigenaar gebruikt.
Instellingen:
  • Offline-computers tonen of verbergen
  • Wijzig de instellingen voor Bekeken bestanden opslaan
  • Opgeslagen aanmeldingsgegevens wissen
  • Stel een time-out voor uw sessies in
  • Bekijk de handleiding "Aan de slag"
  • Feedback sturen naar LogMeIn
  • Controleren op updates
De computerlijst vernieuwen
Tip: U kunt de computerlijst ook naar beneden trekken om de resultaten te vernieuwen.
Wisselen tussen geopende pagina's:
  • Ga naar Lokale bestanden om de bestanden te bekijken die naar uw apparaat zijn overgedragen met Bestandsbeheer
  • Ga naar Computers om besturing op afstand of Bestandsbeheer te activeren
  • Ga naar één van de geopende sessies van Bestandsbeheer om met bestanden te werken