HELP FILE

Antivirusstatus en -informatie bekijken

Als u de antivirusstatus van uw hosts wilt bekijken, gaat u naar de pagina Computers en selecteert u Details weergeven.

In de kolom Antivirus wordt de status van de hosts aangegeven met gekleurde pictogrammen.
Tip: Wordt de kolom Antivirus niet weergegeven? Klik op de kolomselector boven aan de computerlijst en kies Antivirus.
Statusindicatorpictogrammen:
  • De host vraagt om onmiddellijke aandacht omdat de Realtime-beveiliging is uitgeschakeld, of omdat er geen antivirus-software geïnstalleerd is.
  • De host vraagt om aandacht omdat er een probleem met de antivirus-software is. De virusdefinitie is bijvoorbeeld verlopen, of er zijn onbevestigde bedreigingen.
  • De antivirus-software is actief en de host is niet geïnfecteerd.
  • Er is onvoldoende informatie over de antivirus-software die op de host wordt uitgevoerd, maar de beschikbare informatie duidt niet op problemen met de host. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de LogMeIn-host gebruikt, uw computer online is, en de antivirussoftware is ingeschakeld en door LogMeIn ondersteund wordt.

Informatie weergeven van afzonderlijke hosts

Als u informatie wilt weergeven van een willekeurige, afzonderlijke computer, klikt u op de kolom Antivirus.

De volgende gegevens worden weergegeven op het tabblad Hosteigenschappen > Antivirus.

Detail Beschrijving
Naam AV-software Naam van de ondersteunde antivirus-software die op de host wordt uitgevoerd.
Virusdefinitie bijgewerkt Geeft aan of de de antivirussoftware de nieuwste virusdefinitiedatabase gebruikt.
Virusdefinitieversie De databaseversie met informatie over virussen.
Real-time beveiliging Geeft aan of de antivirussoftware de host in realtime beveiligt (Aan) of niet (Uit).
Wanneer antivirussoftware in realtime-modus wordt uitgevoerd, kan deze het internetverkeer op virussen filteren en bestanden scannen voordat u deze opent of uitvoert.
Opmerking: Ook wanneer realtime-beveiliging is uitgeschakeld, kan de antivirussoftware periodieke virusscans uitvoeren.
Tijdstip laatste volledige scan Tijdstip laatste volledige scan. Klik op Volledige scan nu uitvoeren om de geïnstalleerde antivirussoftware te gebruiken bij het scannen van de computers op virussen.
Logbestand bedreigingen Een lijst van de virussen die door de antivirussoftware zijn gedetecteerd. Klik op Bevestig alle bedreigingen om de lijst met virussen te bevestigen. U kunt geen afzonderlijke bedreigingen bevestigen.
Wanneer u virussen bevestigt, wil dit niet zeggen dat ze van de host worden verwijderd.