HELP FILE


Waarom wordt mijn computer nog steeds weergegeven als Updating?

Uw computer kan vastlopen in de status Updating als het abonnement is toegepast terwijl de computer offline was. Pro probeert abonnementen toe te passen door met de gateway te communiceren. Als de computer wordt afgesloten of de verbinding met het Internet wordt verbroken (offline), blijft hij in deze bijwerkingsstatus totdat hij weer verbinding met onze gateway kan maken.