product icon

Waarom verschijnt er een 'Virtueel Schijf Netwerk' in mijn Windows 'Volledig Netwerk'?

  Het virtuele schijfnetwerk heeft betrekking op de functie Schijfstations koppelen. Om het Virtuele Schijf Netwerk te verwijderen:

  1. Ga naar Start, Uitvoeren, en typ regedit
  2. Verwijder de volgende registersleutels:
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LMIRfsClientNP
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LMIRfsDriver

  Na een herstart ziet u het Virtuele Schijf Netwerk niet meer.