HELP FILE


Waarom verschijnt er een 'Virtuele Schijf Netwerk' in mijn Windows 'Gehele Netwerk'?

Het netwerk voor virtuele schijven heeft betrekking op de functie Connect Drives. Om het Virtuele Schijf Netwerk te verwijderen:

  1. Ga naar Start, Uitvoeren, en typ regedit
  2. Verwijder de volgende registersleutels:
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEMCurrentControlSet\Services\LMIRfsClientNP
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEMCurrentControlSet\Services\LMIRfsDriver

Na een herstart zult u het netwerk voor virtuele schijven niet meer zien.