product icon

Waarom verschijnt a en z bij het typen van q en w?

    We zijn ons bewust van dit probleem en werken aan een oplossing. De toetsenbordindeling is te vinden in het Configuratiescherm, onder Regionale en Taalopties. Momenteel werkt de toewijzing van het toetsenbord als volgt:

    • Aansluiten vanaf Mac > Mac: De clientzijde kan alles zijn, terwijl de hostzijde moet worden ingesteld op de gewenste taal.
    • Aansluiten van PC > Mac: De client moet "internationaal" zijn en de host moet op de gewenste taal worden ingesteld.
    • Aansluiten vanaf PC > PC: De client- en hostzijde moeten hetzelfde zijn.
    • Aansluiten van Mac > PC: Er is momenteel geen combinatie.