HELP FILE


Waarom verschijnen a en z als je q en w typt?

We zijn op de hoogte van dit probleem, en werken aan een oplossing. De toetsenbordindeling is te vinden in het Configuratiescherm, onder Regionale en taalopties. Op dit moment werkt de toetsenbord mapping als volgt:

  • Verbinding maken vanaf Mac > Mac: De client-zijde kan van alles zijn, terwijl de host-zijde op de gewenste taal moet worden ingesteld.
  • Verbinding maken van PC > Mac: De client-zijde moet "internationaal" zijn en de host-zijde moet op de gewenste taal zijn ingesteld.
  • Verbinding maken vanaf PC > PC: De client- en hostzijde moeten gelijk zijn.
  • Verbinding maken vanaf Mac > PC: Er is op dit moment geen combinatie.