HELP FILE


Waarom krijg ik 'Access Denied (5)' als ik File Manager gebruik?

Symptoom

Bij een poging om Bestandsbeheer te gebruiken, krijgt u de melding Error 5.

Oorzaak

Error 5 geeft aan dat u niet de vereiste rechten heeft om een bestand te openen. Bij Bestandsbeheer worden alle lees/schrijfrechten ontleend aan de gebruikersnaam en het wachtwoord die bij het aanmelden zijn gebruikt. Sommige bestanden zijn alleen toegankelijk via een bepaalde Windows- of Mac-gebruikersnaam, dus het is mogelijk dat u er geen toegang toe krijgt als u een toegangscode of gebruikersnaam gebruikt zonder de juiste toestemming voor een bepaald bestand. Op een Mac kunt u ook een Error 5 krijgen wanneer u probeert te kopiëren naar de hoofdmap. In dit geval kiest u gewoon een andere locatie die niet de hoofdmap is.

Actie/oplossing

Optie 1.

Wanneer u verbinding maakt met de hostcomputer, klikt u in plaats van een toegangscode in te voeren op Meer en voert u de juiste Windows- of Mac-gebruikersnaam en het juiste wachtwoord van de hostcomputer in.

Optie 2.

Als er geen Windows- of Mac-wachtwoord aan de gebruikersnaam is gekoppeld, kunt u bestanden en mappen zo bewerken dat ze voor meerdere gebruikers toegankelijk zijn (dat wil zeggen dat ze niet privé zijn).

Op Windows:
  1. Open Windows Verkenner en navigeer naar het bestand of de map die u toegankelijk wilt maken.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en selecteer Properties.
  3. Klik op het tabblad Delen op Geavanceerd delen.
  4. Selecteer de optie Deze map delen en klik op OK.
Op een Mac:
  1. Open Finder en navigeer naar het bestand of de map die u toegankelijk wilt maken.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en selecteer Get Info.
  3. Selecteer in het deelvenster Delen en machtigingen iedereen.
  4. Selecteer Lezen & Schrijven in de kolom Privilege.

Optie 3.

Wijs een wachtwoord toe aan de Windows- of Mac-account waar u geen toegang hebt tot een bestand. Om dit in Windows te doen, maakt u op afstand verbinding met de computer en kent u een wachtwoord toe in het Configuratiescherm onder Gebruikersaccounts. De host zal zichzelf automatisch associëren met elke administratieve Windows account die een wachtwoord heeft.

Opmerking: U krijgt deze foutmelding te zien wanneer u bent aangemeld met een Administrator-account als User Account Control (UAC) in Windows 7 of Vista is ingeschakeld. UAC beschermt belangrijke systeemmappen, zoals C:³ en C:³ Windows, en staat niet toe dat u bestanden naar deze mappen overdraagt. De enige workaround is om UAC uit te zetten. Voor informatie over het uitschakelen van UAC opent u het menu Windows Start en typt u UAC in het veld Zoeken en drukt u op Enter.