product icon

Waarom krijg ik 'Toegang geweigerd (5)' bij gebruik van Bestandsbeheer?

  Symptoom

  Terwijl u probeert Bestandsbeheer te gebruiken, krijgt u een bericht Fout 5.

  Oorzaak

  Fout 5 geeft aan dat u niet de vereiste rechten hebt om een bestand te openen. Bij Bestandsbeheer worden alle lees-/schrijfrechten ontleend aan de gebruikersnaam en het wachtwoord die bij het aanmelden zijn gebruikt. Sommige bestanden kunnen alleen toegankelijk zijn via een bepaalde Windows- of Mac-gebruikersnaam, dus u kunt ze mogelijk niet openen als u een toegangscode of gebruikersnaam gebruikt zonder de juiste toestemming voor een bepaald bestand. Op een Mac kan u ook een Error 5 krijgen wanneer u probeert te kopiëren naar de root directory. Kies in dit geval gewoon een andere locatie die niet de hoofddirectory is.

  Actie/oplossing

  Optie 1.

  Wanneer u verbinding maakt met de hostcomputer, klikt u in plaats van een toegangscode in te voeren op Meer en voert u de juiste Windows- of Mac-gebruikersnaam en het juiste wachtwoord van de hostcomputer in.

  Optie 2.

  Als er geen Windows- of Mac-wachtwoord aan de gebruikersnaam is gekoppeld, kunt u bestanden en mappen zo bewerken dat ze toegankelijk zijn voor meerdere gebruikers (dat wil zeggen dat ze niet privé zijn).

  Op Windows:
  1. Open Windows Verkenner en navigeer naar het bestand of de map die u toegankelijk wilt maken.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en selecteer Eigenschappen.
  3. Klik op het tabblad Delen op Geavanceerd delen.
  4. Selecteer de optie Deze map delen en klik op OK.
  Op een Mac:
  1. Open Finder en navigeer naar het bestand of de map die u toegankelijk wilt maken.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en selecteer Get Info.
  3. In het deelvenster Sharing & Permissions selecteert u everyone.
  4. Selecteer Read & Write in de kolom Privilege.

  Optie 3.

  Wijs een wachtwoord toe aan het Windows- of Mac-account waar u geen toegang tot een bestand kunt krijgen. Om dit in Windows te doen, maakt u op afstand verbinding met de computer en kent u een wachtwoord toe in het Configuratiescherm onder Gebruikersaccounts. De host zal zich automatisch associëren met elke administratieve Windows account die een wachtwoord heeft.

  Let op: U ziet deze fout wanneer u bent aangemeld met een beheerdersaccount als User Account Control (UAC) in Windows 7 of Vista is ingeschakeld. UAC beschermt belangrijke systeemmappen, zoals C:\ en C:\Windows, en staat niet toe dat u bestanden naar die mappen overbrengt. De enige oplossing is het uitschakelen van UAC. Voor informatie over het uitschakelen van UAC opent u het menu Windows Start en typt u UAC in het veld Zoeken en drukt u op Enter.