HELP FILE


Waarom krijg ik de foutmelding 'Het netwerkpad is niet gevonden (53)'?

Deze fout treedt soms op tijdens de installatie wanneer de opdrachtregelinstallatiemethode wordt gebruikt. Om dit probleem op te lossen, gaat u naar Start, dan Uitvoeren en typt u: services.msc [Enter] Klik met de rechtermuisknop op Remote Registry in de lijst met services, en klik op Start. Zodra deze service is gestart, zou u in staat moeten zijn om de host software te installeren.