product icon

Waarom krijg ik de foutmelding 'Het netwerkpad is niet gevonden (53)'?

    Deze fout treedt soms op tijdens de installatie wanneer de opdrachtregelinstallatiemethode wordt gebruikt. Om dit probleem op te lossen gaat u naar Start en vervolgens naar Uitvoeren en typt u: services.msc [Enter] Klik met de rechtermuisknop op Extern register in de lijst met services en klik op Start. Zodra deze dienst is gestart, zou u de hostsoftware moeten kunnen installeren.