product icon

Waarom kan ik alleen de letters A en B of de cijfers 1 en 2 typen?

    Dit gedrag wordt veroorzaakt door de coderingsfunctie voor toetsaanslagen van de Trend Micro Internet Security Pro 2009-software op de clientcomputer. Voer de volgende stappen uit om deze fout op te lossen:

    1. Klik op de pijl op het pictogram Toetsversleuteling op de Trend Micro werkbalk.
    2. Klik op Uitschakelen.
    3. Herstart uw internet browser.