product icon

Bij het starten van de Client krijg ik de "Een andere versie wordt uitgevoerd..." foutmelding!

  Symptoom

  Bij het starten van de Client ziet u de volgende foutmelding:

  Er draait al een andere versie van Client op deze computer. De lopende instantie sluiten en deze versie starten?

  Oorzaak

  Als de vorige instantie van de Client niet correct is afgesloten, kan de Client nog steeds op de achtergrond actief zijn.

  Oplossing één: Stop het programma in de taakbalk

  1. Klik in de taakbalk op het pijlsymbool.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Client.
  3. Klik op Afsluiten.

  Oplossing twee: Beëindig het proces in Windows Taakbeheer

  1. Open Windows Taakbeheer door met de rechtermuisknop op uw taakbalk te klikken en Taakbeheer te selecteren.
  2. Op het tabblad Processen selecteert u Client.
  3. Klik op Taak beëindigen.