HELP FILE


Wat betekent Error 4320?

Symptomen

U ziet het volgende bericht wanneer u probeert in te loggen op uw hostcomputer: Fout 4320 De Operator of Administrator heeft het verzoek geweigerd.

Oorzaak

Een niet-administrator probeert in te loggen met een Windows gebruikersnaam en wachtwoord die niet de rechten hebben om de host te gebruiken.

Actie/oplossing

De niet-admin gebruiker moet toestemming krijgen om de host te gebruiken. U zult toegangsrechten moeten specificeren voor die specifieke gebruikersaccount.

 1. Klik op de host op hethostvakpictogram.
 2. Klik op LogMeIn openen... > Opties > Voorkeuren.
 3. Klik op het tabblad Security.
 4. Klik onder User Access Control op de knop Show Details.
 5. Klik op Bladeren.
 6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst uw computernaam (of Domein, indien van toepassing).
 7. Klik op Lijst gebruikers van geselecteerd domein.
 8. Zoek de gebruiker aan wie u rechten wilt geven, selecteer hem en klik op OK.
 9. Als u deze gebruiker volledige toegang tot de host wilt geven, vink dan het selectievakje Full Control aan. Zo niet, stel dan individuele rechten in door de selectievakjes aan te vinken.
 10. Klik op de knop Toevoegen nadat u de machtigingen hebt ingesteld.
 11. Klik op OK.
Opmerking: Als u in een kantooromgeving bent, moet u misschien met uw netwerkbeheerder spreken om dit proces te voltooien.