HELP FILE


Werken met omgevingsvariabelen

Omgevingsvariabelenbeheer komt overeen met Omgevingsvariabelenbeheer onder Systeemeigenschappen in Windows.

alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows hosts.

Snel pad: Maak verbinding met een Windows-computer en ga naar Computerinstellingen > Omgevingsvariabelen
Denk eraan: Eenmaal verbonden, moet u in Detailed Mode (Dashboard) zijn om opties voor beheer op afstand te zien.
  • Selecteer een variabele:
    • Klik op het pictogram Eigenschappen om detailgegevens weer te geven of te bewerken Eigenschappen-pictogram
    • Klik op het Plus-pictogram om een nieuwe waarde te maken Het pictogram Nieuwe sleutelwaarde maken