HELP FILE

Werken met omgevingsvariabelen

Het LogMeIn-beheer van omgevingsvariabelen komt overeen met het beheer van omgevingsvariabelen onder Systeemeigenschappen in Windows.

alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows-hosts.

Versnelde keuze: Maak verbinding met een Windows-computer en ga naar Computerinstellingen > Omgevingsvariabelen
Let op: Nadat de verbinding tot stand is gebracht, moet u zich in de Gedetailleerde weergave (Dashboard) bevinden om opties voor beheer op afstand te kunnen zien.
Kies een variabele:
  • Klik op het pictogram Eigenschappen om detailgegevens weer te geven of te bewerken
    Eigenschappen-pictogram
  • Klik op het Plus-pictogram om een nieuwe waarde te maken
    Het pictogram Nieuwe sleutelwaarde maken