HELP FILE


Rapporten over de accountactiviteit weergeven

Geef rapporten over de accountactiviteit weer, kies de specifieke gegevens die u wilt zien en sla het nieuwe rapport op, zodat u de informatie later gemakkelijk kunt terugvinden.

 1. Ga naar www.LogMeIn.com.
 2. Ga naar de pagina Rapporten > Rapportviewer.
 3. Selecteer het specifieke Report dat u als basis wilt gebruiken.
  Optie Beschrijving
  Sessies toegang op afstand (in de laatste maand) Dit rapport geeft een lijst van alle sessies voor toegang op afstand die zijn gestart met hostcomputers in uw account in een gespecificeerde tijdsperiode (standaard tijdsperiode is de laatste 30 dagen). De gerapporteerde details omvatten de groep, de naam van de hostcomputer, de gebruiker, de begin- en eindtijd van elke sessie, en de duur. Dit rapport geeft antwoord op de vraag "Wanneer werden computers in mijn account benaderd?"
  Toegang gebruikersaccount (in de afgelopen week) Dit rapport geeft een overzicht van alle keren dat er op uw account is ingelogd. Het standaard rapport bevat de gebruiker, het IP adres van de gebruiker, en de tijd dat de account inlogde (login start). Dit rapport geeft antwoord op de vraag "Wanneer was ik ingelogd op mijn account?"
  Accountcontrole Alleen beschikbaar voor abonnees van Central met een profiel voor rekeninghouder. Dit rapport geeft een overzicht van de activiteit die in een bepaalde periode op uw rekening heeft plaatsgevonden. De gerapporteerde gebeurtenissen omvatten het toevoegen of verwijderen van computers of gebruikers, uitgenodigde gebruikers, en abonnementswijzigingen. Dit rapport geeft antwoord op de vragen "Wanneer zijn er wijzigingen aangebracht in abonnementen en gebruikers in mijn account?"
 4. Klik op Rapport bekijken.

  Resultaat: Het basisrapport wordt gegenereerd zonder toepassing van filters.

 5. Klik op Filter om te beginnen met het toepassen van gegevensfilters.
 6. Klik op Apply om het rapport te vernieuwen.
 7. Klik op Opslaan om het gefilterde rapport als een aangepast rapport op te slaan.

  Resultaat: Het dialoogvenster Rapport opslaan wordt weergegeven.

 8. Geef het nieuwe rapport een naam en klik op Opslaan.

  Resultaat: Het rapport wordt aan de vervolgkeuzelijst Rapport toegevoegd, zodat het gemakkelijk opnieuw opgeroepen kan worden.

Voorbeeld filter setup voor Remote Access Sessions rapport: