product icon

Rapporten over de accountactiviteit weergeven

  Geef rapporten over de accountactiviteit weer, kies de specifieke gegevens die u wilt zien en sla het nieuwe rapport op, zodat u de informatie later gemakkelijk kunt terugvinden.

  1. Ga naar www.LogMeIn.com.
  2. Ga naar de pagina Rapporten > Rapportoverzicht.
  3. Selecteer het specifieke Rapport dat u als basis wilt gebruiken.
   Optie Beschrijving
   Sessies voor toegang op afstand (in de afgelopen maand) Dit rapport geeft een overzicht van alle sessies voor toegang op afstand die zijn gestart met hostcomputers in uw account in een bepaalde tijdsperiode (standaardperiode is de laatste 30 dagen). De gerapporteerde details omvatten de groep, de hostcomputernaam, de gebruiker, de begin- en eindtijd van elke sessie en de duur. Dit rapport beantwoordt de vraag "Wanneer zijn de computers in mijn account benaderd?"
   Toegang gebruikersaccount (in de afgelopen week) Dit rapport somt alle gelegenheden op waarbij op uw account werd ingelogd. Het standaardrapport bevat de gebruiker, het IP-adres van de gebruiker en het tijdstip waarop de account is ingelogd (login start). Dit rapport beantwoordt de vraag "Wanneer was mijn account aangemeld?"
   Accountcontrole Alleen beschikbaar voor Central abonnees met behulp van een Account Holder profiel. Dit rapport geeft een overzicht van de activiteiten die in een bepaalde periode op uw rekening hebben plaatsgevonden. De gemelde gebeurtenissen omvatten het toevoegen of verwijderen van computers of gebruikers, uitgenodigde gebruikers en abonnementswijzigingen. Dit rapport beantwoordt de vragen "Wanneer zijn er wijzigingen aangebracht aan abonnementen en gebruikers in mijn account?"
  4. Klik op Rapport weergeven.

   Resultaat: Het basisrapport wordt gegenereerd zonder toepassing van filters.

  5. Klik op Filter om te beginnen met het toepassen van gegevensfilters.
  6. Klik op Toepassen om het rapport te verversen.
  7. Klik op Opslaan om het gefilterde rapport op te slaan als een aangepast rapport.

   Resultaat: Het dialoogvenster Rapport opslaan wordt weergegeven.

  8. Geef het nieuwe rapport een naam en klik op Opslaan.

   Resultaat: Het rapport wordt aan de vervolgkeuzelijst Rapport toegevoegd, zodat het gemakkelijk opnieuw opgeroepen kan worden.

  Resultaten: Voorbeeld filterinstelling voor rapport Remote Access Sessions: