HELP FILE

Rapporten over de accountactiviteit weergeven

Geef rapporten over de accountactiviteit weer, kies de specifieke gegevens die u wilt zien en sla het nieuwe rapport op, zodat u de informatie later gemakkelijk kunt terugvinden.

 1. Ga naar www.LogMeIn.com.
 2. Ga naar de pagina Rapport > Rapportoverzicht.
 3. Selecteer het Rapport dat u als basis wilt gebruiken.
  Optie Beschrijving
  Sessies met externe toegang (afgelopen maand) Toont een overzicht van sessies voor besturing op afstand. De volgende informatie wordt weergegeven: hostnaam, gebruiker, starttijd, eindtijd en duur.
  Toegang gebruikersaccount (afgelopen week) Toont alle keren dat uw LogMeIn-account is gebruikt. De volgende gegevens worden weergegeven: gebruiker, IP-adres van gebruiker en tijdstip van aanmelden.
 4. Klik op Rapport weergeven. Het basisrapport wordt gegenereerd zonder toepassing van filters.
 5. Klik op Filter om gegevensfilters toe te passen.
 6. Klik op Toepassen om het rapport te vernieuwen.
 7. Klik op Opslaan om het gefilterde rapport op te slaan als een aangepast rapport. Het dialoogvenster Rapport opslaan wordt weergegeven.
 8. Typ een naam voor het nieuwe rapport en klik op Opslaan. Het rapport wordt aan de vervolgkeuzelijst Rapport toegevoegd, zodat het gemakkelijk opnieuw opgeroepen kan worden.