HELP FILE


Mijn host verbreekt de verbinding bij "Identiteit verifiëren". Wat moet ik doen?

Symptoom

Wanneer u verbinding maakt met uw hostmachine, blijft uw Pro hangen bij de Verify Identity stap en verbreekt de verbinding.

Uitleg

Dit kan op verschillende manieren gebeuren, maar meestal heeft het te maken met problemen met certificaten op de host- of clientcomputer.

Oorzaak

Windows slaat Certificate Revocation Lists (CRL) en CA-certificaten op in een cache om snel certificaatketens te verifiëren, wat ertoe kan leiden dat de client geen nieuwe CRL ophaalt totdat de lokaal in de cache opgeslagen CRL is verlopen.

Oplossing

Als u verbinding kunt maken met uw hostcomputer vanaf een andere client (Mobile app, een andere computer, enz.), voert u deze stappen uit op de Client machine.

Als u geen verbinding kunt maken vanaf een willekeurige computer, voert u deze stappen uit op de Host machine.

 1. Download de certificaten naar de Host machine
 2. Klik in de bovenstaande volgorde op het certificaat om het importproces te starten.
 3. Als u de keuze krijgt tussen Huidige gebruiker of Lokale machine, kiest u Lokale machine en klikt u op Volgende.
 4. Voor Root-R1 en Root-R3, navigeert u naar en slaat u de certificaten op in Trusted Root Certification Authorities zoals hieronder.
  Opmerking: gsorganizationvalsha2g2r1.crt kan Automatisch worden geplaatst nadat de root-certificaten zijn geïnstalleerd.
 5. Klik op Volgende en Voltooien.
  Belangrijk: Als het bovenstaande werd gedaan op een Host computer, herstart dan de host service voordat u een nieuwe verbinding probeert te maken.
  Belangrijk: Als het bovenstaande is gedaan op een Client computer, start uw computer dan opnieuw op voordat u een nieuwe verbinding probeert te maken.