product icon

Massale implementatie van hostsoftware in Intune

  Om de hostsoftware via Intune te implementeren, moet je eerst de app voorbereiden voor Intune "Win32 app deployment" en vervolgens die app deployment aanmaken in Intune.

  Haal het MSI-bestand op voor de hostsoftware en bereid het voor op de inzet van Intune Win32-apps

  1. Maak de volgende mappen:
   • C:\temp\intunewin\input
   • C:\temp\intunewin\output
   Opmerking: Je kunt elke andere map op je computer gebruiken waartoe je toegang hebt.
  2. Kopieer het bestand LogMeIn.msi naar de map C:\temp\intunewin\input.
   Belangrijk: Zorg ervoor dat je het MSI-bestand niet hernoemt. Anders zal de implementatie in Intue niet werken.
  3. Download het bestand IntuneWinAppUtil.exe van de Microsoft-website.
  4. Sla de intunewinapputil.exe op in de map c:\temp\intunewin.
  5. Open een opdrachtregel en typ het volgende:
   C:\temp\intunewin\intunewinapputil.exe -c c:\temp\intunewin\input -s LogMeIn.msi -o c:\temp\intunewin\output
   Opmerking: De schakeloptie -s specificeert de MSI-bestandsnaam van je host.
  6. Intunewinapputil maakt een gecodeerd pakket met een .INTUNEWIN extensie in de c:\temp\intunewin\output map.

  Een WIN32 APP-implementatie maken in Intune

  Volg de onderstaande instructies om een implementatie aan te maken in Intune. Elke andere implementatieoplossing van Intune zou mislukken omdat het MSI-installatiebestand dan een andere naam krijgt.
  1. Meld u aan bij uw Intune-tenant op endpoint.microsoft.com
  2. Klik op Apps en vervolgens in de weergave All Apps op +Add.
  3. Selecteer het app-type Windows app (win32).
  4. Klik op Selecteer > Selecteer app package bestand.
  5. Klik op het mappictogram en blader naar uw .intunewin bestand dat u hebt gemaakt hierboven.
  6. Klik op Open en vervolgens op OK
   Het uploaden van het bestand intunewin wordt gestart.
  7. Optioneel: Vul op de pagina App Information de informatie van je win32-app in. Zorg ervoor dat je de bedrijfsnormen volgt wanneer je deze attributen en het app-pictogram bewerkt.
   Je eindgebruikers zien deze informatie bijvoorbeeld in je Company Portal.
  8. Klik op Volgende.
   De pagina Programma wordt weergegeven. De opdrachtregels voor installeren en verwijderen worden automatisch ingevuld vanuit het bestand intunewin.
  9. Typ de volgende opdracht in het veld Installeer opdracht om te controleren of deze goed is ingesteld:
   msiexec /i "[your MSI filename.msi]" /qn
  10. Optioneel: Breng indien nodig wijzigingen aan in de resterende velden zoals Device restart behavior.
  11. Klik op Volgende.
   De pagina Vereisten wordt weergegeven.
  12. Voor Besturingssysteemarchitectuur, selecteer 32bit EN 64bit, voor Minimumbesturingssysteem, selecteer Windows 10 1607.
  13. Klik op Volgende.
   De pagina Detectieregel wordt weergegeven.
  14. Doe het volgende op de pagina Detectieregel:
   1. Stel Regels Formaat tot Detectieregels handmatig configureren.
   2. Klik op Toevoegen om een aangepaste detectieregel toe te voegen.
   3. Stel Regeltype in op MSI.
    De MSI-productcode wordt automatisch ingevuld vanuit het geüploade intunewin bestand.
   4. Selecteer Ja voor MSI-productversiecontrole.
   5. Stel de Operator in op Groter dan of gelijk aan.
   6. Stel de Waarde in op de versie van je host MSI-toepassing.
    Je kunt de versie vinden op de pagina App information van de wizard Add App Intune. Je kunt ook de bestandseigenschappen van je MSI-bestand controleren om de versiewaarde te zien. Met behulp van de MSI-productversiecontrole zal Intune je app alleen implementeren als er een oudere of geen versie van de hostsoftware wordt gedetecteerd op de doelcomputer.
   7. Klik op OK om het venster Detectieregel te sluiten en klik vervolgens op Volgende.
  15. Klik opnieuw twee keer op Volgende.
   Je hoeft geen afhankelijkheidsregels of Supersedence op te geven, dus je kunt die pagina's overslaan.
  16. Optioneel: Selecteer Scope tags volgens uw bedrijfsregels en klik op Volgende.
   Opmerking: Normaal gesproken hoef je geen scope tags te selecteren.
  17. Selecteer op de pagina Assignments de deployment targets voor je app.
   • Als je wilt dat je app geruisloos wordt uitgerold op een groep gebruikers of computers, of op alle gebruikers of apparaten, gebruik dan het gedeelte Vereist van het venster om de doelgroepen, gebruikers of apparaten op te geven.
   • Om je app beschikbaar te maken in de Microsoft Company Portal-app voor alle Windows-computers die door Intune worden beheerd, gebruik je het gedeelte Beschikbaar voor ingeschreven apparaten om de doelgroepen, gebruikers of apparaten te selecteren.
  18. Klik op Volgende.
  19. Controleer de instellingen die u tijdens de vorige stappen hebt opgegeven voor de implementatie van uw app en klik op Maken om het maken van de Win32-app te voltooien.
   Je app package wordt nu aangemaakt en het bestand intunewin wordt nu geüpload naar Intune. Wacht tot het uploaden is voltooid.
  20. Intune zal nu beginnen met het implementeren van je app volgens je instellingen op de pagina Assignment.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 5 juni 2023