product icon

Hostservices starten en stoppen met een mobiel apparaat

  1. Log in op de Client App.
  2. Tik op de host waartoe u toegang wilt en tik op het pictogram voor beheer op afstand .
  3. Log in met de gegevens van de host.
  4. Tik op Servicelijst.
  5. Zoek de service die u wilt beëindigen, tik erop en tik op Service beëindigen.
  6. Om de service opnieuw te starten, tikt u nogmaals op de service en tikt u op Service starten.