HELP FILE


Hostservices starten en stoppen met een mobiel apparaat

  1. Log in op de Client App.
  2. Tik op de host waartoe u toegang wilt hebben en tik op het pictogram voor extern beheer .
  3. Log in met de host`s credentials.
  4. Tik op Servicelijst.
  5. Zoek de service die u wilt beëindigen, tik erop en tik op Stop service.
  6. Als u de service opnieuw wilt starten, tikt u nogmaals op de service en tikt u op Service starten.