product icon

Bestanden delen met Bestanden voor LogMeIn

  Deel uw bestanden en mappen met andere gebruikers met behulp van Files for LogMeIn.

  Let op: U moet een Master Accounthouder zijn om bestanden te kunnen delen.

  Een bestand of map delen (alleen-lezen toegang)

  U kunt bestanden en mappen delen door anderen een koppeling te sturen per e-mail, chat of via een tool van uw voorkeur. Iedereen die de koppeling ontvangt, kan het bestand of de map bekijken (alleen-lezen toegang). Ga als volgt te werk om de koppeling te maken en te kopiëren.

  1. Op de pagina Bestanden klikt u op het item dat u wilt delen.
  2. Klik in de kolom share op de link share file of share folder.
  3. Klik op Koppeling genereren.
  4. Kopieer de gegenereerde URL naar het klembord.
  5. Stuur de koppeling aan anderen per e-mail, chat of via een tool van uw voorkeur.

  Een map delen met gebruikers (bekijken, wijzigen, verwijderen)

  Als u met meerdere mensen tegelijk aan bestanden wilt werken, kunt u mappen delen met specifieke gebruikers die de inhoud van de gedeelde mappen kunnen bekijken, wijzigen en verwijderen.

  1. Op de pagina Bestanden klikt u op de map die u wilt delen.
  2. Klik in de kolom share op de link share folder.
  3. Onder Gebruikers voert u de e-mailadressen in van de mensen met wie u wilt samenwerken. Ze hoeven niet al gebruikers te zijn.

   Tip: De limiet van het tekstvak is 100 e-mailadressen en 70 tekens per e-mailadres.

  4. Klik op Delen met gebruikers.

   Resultaat: Er wordt een uitnodiging verzonden vanaf LogMeIn Auto-Mailer.

  De uitgenodigde gebruikers moeten de uitnodiging openen en op de uitnodigingskoppeling klikken. Elke genodigde die nog geen gebruiker is, wordt gevraagd een account aan te maken. Aan elke genodigde die al gebruiker is, wordt een nieuw profiel toegevoegd: Gebruiker van [uw "bedrijfsnaam"].

  Stoppen met delen (koppeling verwijderen)

  Als u een gedeeld item niet langer wilt delen, moet u de koppeling naar het item verwijderen.

  1. Op de pagina Bestanden selecteert u een item.
  2. Klik in de kolom Delen op het pictogram van de gedeelde link. Het venster Delen wordt weergegeven.
  3. Klik op Koppeling verwijderen.