HELP FILE


Bestanden delen vanaf een iOS-telefoon of -tablet

U kunt alleen bestanden vanuit de map Lokale bestanden op uw apparaat per e-mail verzenden.

  1. Selecteer de bestanden op uw apparaat die u via een e-mail wilt verzenden. Ga als volgt te werk.
    • Om een enkel bestand over te dragen, tikt u naast dat bestand op het pictogram Meer opties en tikt u op Delen
    • Om meerdere bestanden over te dragen, tikt u in de rechterbovenhoek op het pictogram met meerdere items, selecteert u de items die u wilt overdragen en tikt u op Delen.
  2. Kies de app die je wilt gebruiken.

    Resultaat: De geselecteerde app wordt weergegeven met de geselecteerde bestanden als bijlage.