product icon

Hoe de client en het LogMeIn-configuratiescherm te verwijderen

  Soms willen klanten niet dat hun eindgebruikers de Client en Configuratiescherm van LogMeIn in het menu Start zien.

  De workaround is het handmatig verwijderen van de snelkoppelingen in het startmenu voor zowel Configuratiescherm van LogMeIn als Client.

  Om te voorkomen dat de Client-snelkoppeling opnieuw verschijnt, moet u de volgende extra stappen toepassen:

  1. Zet in het register HKLM\Software\LogMeIn\V5\Gui\ShowClient op DWORD 0
  2. Maak in het register een nieuwe DWORD-sleutel aan: HKLM\Software\LogMeIn\V5\Gui\ForceShowClient met DWORD-waarde 0
  3. Voer het volgende commando uit: del %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Client.lnk
  4. Herstart de dienst.

  Client zal niet verschijnen in het menu Start, en "Maak verbinding met computers" wordt verborgen in het systray menu. De executable blijft beschikbaar.