product icon

Hoe verwijder ik de host voor Mac handmatig?

  In zeldzame gevallen moet u onderdelen van de host voor Mac handmatig verwijderen na het ongedaan maken van de installatie.

  U kunt een commando uitvoeren vanaf de Terminal, dat alle onderdelen zou moeten verwijderen:

  1. Open de Terminal vanaf /Applications/Utilities
  2. Voer sudo /Library/Application\ Support/LogMeIn/uninstaller.sh
  3. Voer uw beheerderswachtwoord in. Het script verwijdert alle hostonderdelen.

  U kunt ook een van de volgende alternatieve oplossingen proberen:

  Stop het hostproces
  1. Open de Terminal vanaf /Applications/Utilities
  2. Typ de volgende opdracht:/Library/Application Support/LogMeIn/bin/LogMeIn.app/Contents/Helpers/LogMeInserverctrl stop
  3. Als het pictogram in de taakbalk nog steeds wordt weergegeven, voer dan achtereenvolgens de volgende opdrachten uit:
   /bin/launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.logmein.logmeinserver.plist 2>/dev/null euid:0 uid:0
   /bin/launchctl bsexec 68 chroot -u 501 -g 20 / /bin/launchctl unload -S Aqua /Library/LaunchAgents/com.logmein.logmeingui.plist 2>&1 euid:0 uid:0
   /bin/launchctl bsexec 68 chroot -u 501 -g 20 / /bin/launchctl unload -S Aqua /Library/LaunchAgents/com.logmein.logmeinguiagent.plist 2>&1 euid:0 uid:0
   /bin/launchctl unload -S LoginWindow /Library/LaunchAgents/com.logmein.logmeinguiagentatlogin.plist 2>/dev/null euid:0 uid:0
  Onnodige bestanden verwijderen

  Verwijder de volgende onderdelen van uw Mac.

  Toepassingsmap /Library/Application Support/LogMeIn/
  Uitbreiding van het stuurprogramma voor geluid op afstand

  /Library/Application Support/LogMeIn/drivers/LogMeInSoundDriver*.kext

  /System/Library/Extensions/LogMeInSoundDriver*.kext

  LMI printerbestanden /Library/Printers/LogMeIn/LogMeInPrinter.bundle
  LMI Daemon en Agent bestanden

  /Library/LaunchDaemons/com.LogMeIn.*

  /Library/LaunchAgents/com.LogMeIn.*

  Herstart uw computer

  De host en alle gerelateerde bestanden worden nu volledig van uw Mac verwijderd.