product icon

Hoe voorkom ik dat mijn bestandsbeheersessies de verbinding verbreken?

    Er zijn enkele instellingen die u kunt aanpassen om Bestandsbeheer stabieler en mogelijk sneller te maken.

    • Zorg ervoor dat alle extra toepassingen op de externe en lokale pc's tijdens de sessie worden afgesloten.
    • U kunt de compressie-instellingen in de host veranderen. Ga naar Voorkeuren > Netwerkinstellingen. Adaptief, Geen, Snel, Laag, Normaal en Best zijn de opties voor compressie van bestandsoverdracht. Gewoonlijk is Adaptief de standaardinstelling, maar u zou verschillende resultaten moeten zien met verschillende selecties op uw systeem. Klik op Toepassen met eventuele wijzigingen.