HELP FILE


Hoe los ik 'Terminal Server Display is inactief' op wanneer ik probeer op afstand te bedienen?

U kunt dit probleem ondervinden wanneer u de Microsoft Remote Desktop-functie gebruikt in combinatie met de host.

pro

Om dit probleem op te lossen, herstart u de hostcomputer. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, installeer de host dan opnieuw terwijl u fysiek achter de hostcomputer zit.

pro

U kunt dit bericht in Pro zien wanneer de computer waarmee u verbinding maakt, in een modus gaat die niet toegankelijk is terwijl Pro als een toepassing wordt uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is als de computer is ingesteld om zichzelf te vergrendelen na een bepaalde periode van inactiviteit. U kunt dit voorkomen door Pro als systeemdienst uit te voeren, een optie die u direct start voordat u op Launch Remote Control klikt.