HELP FILE


Hoe vind ik mijn Windows gebruikersnaam?

U kunt uw Windows-gebruikersnaam op twee manieren bepalen.

Methode 1

  1. Terwijl u achter de computer zit waartoe u toegang wilt hebben, houdt u de Windows-toets ingedrukt en drukt u op de letter R op uw toetsenbord. Het dialoogvenster Uitvoeren wordt weergegeven.
  2. Typ in het vak cmd en druk op Enter. Het opdrachtprompt venster zal verschijnen.
  3. Type whoami en druk op Enter.
  4. Uw huidige gebruikersnaam zal worden weergegeven.

Methode 2

  1. Ga fysiek naar de computer die u wilt kunnen gebruiken, of vraag iemand die bij die computer aanwezig is om de volgende stappen uit te voeren.
    Tip: In sommige gevallen moet u de hulp inroepen van de persoon die de host bij uw organisatie beheert.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram LogMeIn Control Panel in de taakbalk.
  3. Elke gebruiker binnen de groep Beheerders kan worden gebruikt om zich bij de computer aan te melden.
Uw gebruikersnaam wordt bovenaan in het pop-upvenster weergegeven.